Access control türkçesi Access control nedir

  • Erişim kontrolü.
  • Erişim denetim.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Giriş kontrolü.
  • Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim.
  • Erişim denetimi.

Access control ingilizcede ne demek, Access control nerede nasıl kullanılır?

Access : Methal. Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Nüfuz. Hastalık nöbeti. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Kullanma hakkı. Ulaşma. Yanaşmak. Erişme.

Control : Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, gümrük, iktisat alanlarında kullanılır. Kontrol etmek. İpli kuklaların iplerinin bağlandığı ve kuklacının denetimi sağladığı artı simgesi biçimindeki çatal. İşletmek. Denetim. Hakim olmak. Kontrol altında tutmak. Bir olaylar dizisini, bir süreci ya da bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin tümü. sürmek, gütmek, yönetmek eylemleri artarak karmaşıklaşan, belirsizleşen birer işlevi adlandırır. denetim kavramında, doğruluğunu sınamak, sağlamak işlevi ağır basar. Denet. Dışarıya gidip gelen taşıtları gümrükçe denetleme işi.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Access control key : Erişim denetim anahtarı.

 

Access control list : Erişim kontrol listesi. Erişim denetim listesi. Acl.

Access control methods : Erişim kontrol yöntemleri. Erişim denetleme yöntemleri.

Access control lock : Erişim denetim kilidi.

İngilizce Access control Türkçe anlamı, Access control eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Access control ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Acception : Onaylama. Kabul. Kabul edilmiş anlam. Benimseme.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Access key : (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı. Erişim tuşu.

Accelerator key : İvmelendirme tuşu. Hızlandırma tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırıcı tuş. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Abort : Düşük yapmak. Tamamlamadan durdurmak. Baş tutmamak. Durdurmak. İmtina etmek. Bebek düşürmek. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Erken doğum yapmak. Lağvetmek.

Access control synonyms : access mechanism, abnormal end, absolute loader, abbreviate, accent char.