Access mechanism türkçesi Access mechanism nedir

  • Erişim düzeneği.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Erişim mekanizması.

Access mechanism ingilizcede ne demek, Access mechanism nerede nasıl kullanılır?

Access : Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Kullanma. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Erişme. Ulaşma. Geçit. Hastalık nöbeti. Yol. Erişmek.

Mechanism : Bir işlerge gibi birlikte çalışan uyumlu kesimler dizgesi. Gerçeğin aslında özdeksel olduğunu, doğal özelliği bakımından gerekirci bir nitelik taşıdığını, ruh ve doğa üstü güçlere bağlı olmaksızın neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde belirdiğini ileri süren ve bütün olayları devimlerle açıklamaya çalışan bir felsefe çığırı. Mekanizma. Oluşbiçimi. Mekanik görüş. İşleyiş. Mekanikçilik. Yöntem. Bilgisayar, eğitim, fizik alanlarında kullanılır. Teknik.

Access arm : Erişme kol. Erişim kolu.

Access authorization : Erişim yetkilendirme. Erişim yetkisi.

Access barred : Engellenmiş erişim. Erişim engelli.

Access barriers : Potansiyel müşterilerin belirli bir ürünü satın almasını önleyerek pazarı daraltan yasal engeller. Erişim engelleri.

İngilizce Access mechanism Türkçe anlamı, Access mechanism eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Access mechanism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Abbreviate : İhtisar etmek. Özetlemek. Kısaltmak. Kırpmak. Sadeleştirmek.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Accelerator key : İvmelendirme tuşu. Hızlandırma tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırıcı tuş. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Kısayol tuşu.

Access control : Erişim denetim. Giriş kontrolü. Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetimi.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Acception : Onaylama. Benimseme. Kabul edilmiş anlam. Kabul.

Accent char : Vurgu karakteri.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Access mechanism synonyms : absolute loader, access key, abort, ac adapter, absolute device.