Accessed türkçesi Accessed nedir

Accessed ile ilgili cümleler

English: News can be accessed on your computer.
Turkish: Bilgisayarınızda habere erişilebilir.

English: My bank statement no longer comes in the mail, but it can be accessed online.
Turkish: Benim banka ekstresi artık posta ile gelmiyor, ona ancak çevrim içi ulaşılabilir.

Accessed ingilizcede ne demek, Accessed nerede nasıl kullanılır?

Accessed by : Erişen.

Accesses : Yanaşmak. Methal. Hastalık nöbeti. Giriş. Yaklaşım. Nüfuz. Erişme. Kullanma. Erişmek. Erişim.

Access arm : Erişim kolu. Erişme kol.

Access authorization : Erişim yetkilendirme. Erişim yetkisi.

Access barred : Erişim engelli. Engellenmiş erişim.

Access control list : Acl. Erişim kontrol listesi. Erişim denetim listesi.

Access code : Şifre. Erişim kodu.

Access category : Erişim sınıfı. Erişim anasınıfı. Erişim ulamı. Erişim kategorisi.

Access control lock : Erişim denetim kilidi.

Access control key : Erişim denetim anahtarı.

İngilizce Accessed Türkçe anlamı, Accessed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accessed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attainers : Ulaşan kimse. Ulaşan. Başaran. Elde eden.

Assign : Bir işe koymak. Görev vermek. Havale etmek. Ayırmak. Tahsis etmek. Hamletmek. Belirlemek. Göreve seçmek.

 

Acquirers : Sağlayan kimse veya şey. Elde eden kimse. Alıcı banka. Edinici. Başaran kimse. Tüccarlar adına kredi muameleleri yapan kuruluş. Devralıcı (firma). Edinen insan veya şey. Bir firmayı toplam mal varlığı ve borçlarıyla kendine katan firma.

Access database : Access veritabanı.

Liquation : Erime noktaları farklarını baz alarak metalleri birbirinden ayırma. Sıvılaşım. Birbirleriyle karışmayan iki sıvının bir çözeltide (magmada) ayrılması olayı. Eriterek ayırma.

Accesses : Erişme. Hastalık nöbeti. Erişmek. Giriş. Yaklaşım. Methal. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Kullanma. Nüfuz.

Arrival : Gelen şey. Ortaya çıkma. Mal girişi. Gelen kimse. Gelme. Muvasalat. Varan kimse. Geliş. Varış.

Acquirer : Edinen insan veya şey. Başaran kimse. Elde eden kimse. Edinici. Alıcı banka. Tüccarlar adına kredi muameleleri yapan kuruluş. Sağlayan kimse veya şey. Devralıcı (firma). Bir firmayı toplam mal varlığı ve borçlarıyla kendine katan firma.

Attaches : Yamamak. Bitiştirmek. İliştirmek. Ekleme yapmak. Eklemek. El koymak. Bağlanmak. Tutturmak. Yapıştırmak. Yüklenmek.

Accessed synonyms : accessing, affix, astricted, affiliates, attribute to, attainer, assigns, entry, attribute, right, entrance, affiliating, access, accessed by, entree, affiliate, approach, astrict, attaching, entranceway, attach, entryway, arrange, way.

Accessed zıt anlamlı kelimeler, Accessed kelime anlamı

Unacknowledged : Onaylanmamış. Kabul edilmemiş. Kaynağı belirtilmemiş. Cevap verilmemiş. Cevaplanmamış.

Atonic : Dermansız. Kuvvetsiz. Vurgusuz. Aksansız. Atonik. Zayıf. Düz kasların gerginliğinin zayıflaması veya yokluğu. Takatsız.