Accessorial türkçesi Accessorial nedir

Accessorial ingilizcede ne demek, Accessorial nerede nasıl kullanılır?

Glandula thyroideae accessoriae : Eklenti tiroit bezi. Glandula tiroidea aksessorya. Tiroidin yakınında veya trakenin boyun kısmı üzerinde veya hyoid bölgesinde görülen, kırmızı esmer renkte ve tiroit bezinin yapısına ve işlevine benzer özellikte olan çok küçük bir bez, glandula tiroidea aksessorya.

Glandulae genitales accessoriae : Glandula vesikularis, prostat ve glandula bulboüretralis bezlerine verilen ortak ad, glandula genitales aksessoria. Erkek üreme eklenti bezleri. Glandula genitales aksessoriya.

Accessories : Yardımcı donatım. Aksesuarlar. Donatım çantası. Donatılar. Aksesuar. Eklentiler. Yedek parça. Ek birimler. Bir şeyin işletilmesi.

Accessorily : Yardımcı bir rol üstlenerek. Yardımcı. Bir suçluya suç ortağı olarak. Destek olarak. Yardımcı olarak. Bütünleyici bir şekilde.

Accessoriness : Destek. Yardım. Suç ortaklığı. Yardımcı olma durumu.

Accessorius : Vücudun bir başka kısmının hareket etmesine yardımcı olan kas veya sinir. Vücudun diğer bir kısmının hareketlerine yardımcı olan kas (ya da sinir, bez, vs.). Aksesoryus. Eklenen, ilave edilen, yardımcı. Yardımcı.

Nervus accessorius : Nervus aksessoryus. Omurga siniri.

 

Desk accessories : Masa donatısı. Masaüstü donatıları. Masaüstü donatıları masa donatısı.

Ductus pancreaticus accessorius : Dorsal pankreas taslağına ait olan ve papilla duodeni minor’e açılan pankreas kanalı, duktus pakreatikus aksessoryus. Pankreas küçük kanalı. Duktus pankreatikus aksesoryus.

Accessorize : Aksesuarlarla bezemek. (ayrıca accessorise). Aksesuarlarla teçhizatlandırmak. Bir giyim eşyasını mükemmelleştirmek için moda eşyaları eklemek (şapkalar, eldivenler, şapkalar ve çantalar gibi). Aksesuarlarla süslemek. Aksesuarlarla donatmak.

İngilizce Accessorial Türkçe anlamı, Accessorial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accessorial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accommodating : Uysal. Yardımsever. Değişmeye hazır. Yerleştirme. Mezhebi geniş. Uygun. Yumuşak başlı. Denkleştirici. Değişime açık.

Adjoint : Sınırdaş. Eklenik. Her öğenin eş çarpanı ile değiştirildiği matrisin yeniden düzenlenmesi. Eklenmiş. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Mücavir. Bir işlerin ya da yöneyin tersyüz eşleniğinin alınmasıyla edinilen işler, dizey, yöney. Bitişik.

Adjutant : Yaver. Muavin. Merkez kısım amiri. Emir astsubayı. Hint leyleği. Emir subayı.

 

Fixings : Tertibat. Donatım. Teçhizat. Garnitür.

Addition : Ekleme. İki veya daha fazla çeşitte yem maddesini bir araya getirme veya karıştırma işlemi. Katma. Toplam alma. Toplama.

Accessioning : Yeni alınan eşya veya kitap vb (koleksiyona). Katılım. Artma. Katılma. Ulaşma. Sağlama. Tahta çıkma. Dermede yer alması uygun görülen her türlü gereci, satın alma, bağış ya da değişim gibi yollarla kitaplığa kazandırma. Göreve gelme.

Addenda : İlaveler. Ekler.

Accretions : İlhak. Arazinin genişlemesi (doğal). Büyüme. Yapışma. Birikim. Katılma. Arazinin doğal genişlemesi. Yeni maddeler katılması ile büyüme.

Accessaries : Suç ortağı. Suç ortağı olan. Yardakçı. Suçortağı.

Addendum : Zeyilname. Ek sözleşme. Ekleme. Zeyl. İlave edilecek şey.

Accessorial synonyms : attachment, adjunct, adjutants, unessential, adjuncts, accessional, additive, adhibit, knickknack, adjuvant, additament, property, ornament, acolyte, accessorius, fixture, ornaments, attachments, accession, acolytes, knickknacks, appurtenance, inessential, additional, accretionary, accessary, accessorily, add on, accretion, accessory, accessive, accessories, adjoints.

Accessorial zıt anlamlı kelimeler, Accessorial kelime anlamı

Essential : Önemli. Zorunlu. Ç.gerekli şeyler. Ana. Başlıca. Asıl gerekli şey. Asli. Esas. Öz. Temel.

Accessorial ingilizce tanımı, definition of Accessorial

Accessorial kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to an accessory. As, accessorial agency, accessorial guilt.