Accommodate türkçesi Accommodate nedir

 • Kalacak yer vermek.
 • Sağlamak.
 • Barındırmak.
 • Alıştırmak.
 • Alışmak.
 • Telif etmek.
 • Yer sağlamak.
 • Kalacak yer sağlamak.
 • Birbirine uydurmak.
 • -e yardım etmek.
 • Yerleştirmek.
 • Uyum sağlamak.
 • Bağdaştırmak.
 • Yer vermek.
 • Tanzim etmek.
 • Uydurmak.
 • Uzlaştırmak.
 • Yaşayacak yer temin etmek.

Accommodate ile ilgili cümleler

English: Half of the forest will be cut down to build hotels to accommodate the tourists who come to visit the forest.
Turkish: Ormanın yarısı ormanı ziyaret etmeye gelen turistleri barındıracak oteller yapmak için kesilecek.

English: The hotel can accommodate 300 people.
Turkish: Otel 300 kişi barındırabilir.

English: He can't accommodate himself to his circumstances.
Turkish: O bulunduğu duruma kendini alıştıramaz.

English: It can accommodate as many as ten people.
Turkish: On kadar kişiye yer sağlanabilir.

English: The hotel can accommodate 400 guests.
Turkish: Otel 400 misafir ağırlayabilir.

Accommodate ingilizcede ne demek, Accommodate nerede nasıl kullanılır?

Accommodate facts to theory : Gerçeği teori ile bağdaştırmak.

Accommodate oneself : Boyun eğmek. Ortama uymak. Uymak. Uyum sağlamak. Koşullara uymak. Alışmak. Kendini çevreye uydurmak.

Accommodate oneself to : Ayak uydurmak. Uyum sağlamak.

Accommodate oneself to circumstances : Ayağını yorganına göre uzatmak.

 

Accommodate prior booking : Önceden ayırtılan yer. Daha erken ödenmiş olan rezervasyonlar.

Accommodates : Telif etmek. Sağlamak. Yerleştirmek. Tanzim etmek. Kalacak yer vermek. Bağdaştırmak. Uzlaştırmak. Yaşayacak yer temin etmek. Uyum sağlamak. Kalacak yer sağlamak.

Accommodate with : İle uzlaşmak. Donatmak. Desteklemek. Katkıda bulunmak.

Accommodating : Uygun. Mezhebi geniş. Yerleştirerek. Yerleştirme. Değişime açık. Denkleştirici. İyiliksever. Yumuşak başlı. Yardımcı. Uyumlu.

Accommodating transactions : Ödemeler bilançosunun çizgi üstü kalemlerini denkleştirmek amacıyla yapılan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, çizgi üstü işlemler yatırım-tasarruf eşitliğini kurma amacına yönelik kısa veya uzun vadeli krediler. Denkleştirici işlemler.

Accommodate somebody with money : Para sağlamak.

İngilizce Accommodate Türkçe anlamı, Accommodate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accommodate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Harbor : Gemilerin barındıkları, yolcu ve yük alıp boşalttıkları yer. Limanda demirlemek. Barındırmak (gemi vb). Demir atmak. Barınak. Korumak. Saklamak. Bkz.harbour. Barınmak. Beslemek.

 

Accommodate somebody with : Tedarik etmek.

Anglicise : İngilizleşmek. İngilizleştirme. Şekil veya karakter olarak ingiliz yapmak veya olmak (ayrıca anglicize). İngilizleştirmek.

Assures : Güvence altına almak. Sağlama bağlamak. Güven vermek. Temin etmek (rahatlatıcı veya ikna edici sözlerle). Sağlama almak. Sigortalamak. İnandırmaya çalışmak. İnandırmak. Söz vermek. Garanti etmek.

Harmonize : Düzen vermek. Uyumlaştırmak. Ahenkleştirmek. Ahenkli olmak. Armonisini yapmak. Uyumlu olmak. Akord etmek.

Acclimatising : Kendini alıştırmak (ayrıca 'acclimatize'). Havaya alışmak. İntibak ettirmek. Yeni veya farklı iklim şartlarına alışmak. İklime uymak. İklimine alıştırmak. Ortama alıştırmak. İklime alıştırmak.

Electrify : Elektriklendirmek. Elektrik vermek. Heyecanlandırmak. Elektriklenme. Elektriğe dönüştürmek. Kıvlandırmak. Çıngılandırmak. Elektrikle doldurmak veya şarj etmek. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Elektriklemek.

Adapts : Uymakalıntı yapmak. Adapte etmek. Uyumlandırmak. Aktarmak. İntibak ettirmek. Uyarlamak. Uymak.

Domicil : İkametgah. Mesken. Poliçenin ödendiği yer. Konut. İkamet ettirmek. Ev.

Give place to : Yerini bırakmak. Meydan vermek.

Accommodate synonyms : array, correlating, adapt, accommodate to, assimilate, house, tame, christianize, concoct, accord with, billets, corelate, pitch, make room, become established, harmonizes, adjusts, lend oneself to, tailor, dispone, cultivate, meet, harbors, administers, include, compile, cater for, naturalise, accustoms, correlates, shoehorn, harbour, acclimating.

Accommodate zıt anlamlı kelimeler, Accommodate kelime anlamı

Disoblige : Gücendirmek. Yardımı reddetmek. Ricasını yerine getirmemek. Hatırını kırmak.

Accommodate ingilizce tanımı, definition of Accommodate

Accommodate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To be conformable or adapted. Fit. To conform. To adapt. Adapted. As, means accommodate to end. As, to accommodate ourselves to circumstances. Suitable. To adapt one`s self. To render fit, suitable, or correspondent.