Accommodation türkçesi Accommodation nedir

 • Uyuşma.
 • Belirli bir uzaklıktaki bir nesneye bakmak için gözde (genellikle) kendiliğinden olan değişme.
 • Uzlaştırma.
 • Yerleşme.
 • Bağdaştırma.
 • Yatacak yer.
 • Sağlama.
 • Uyum.
 • Uzlaşma.
 • Yatakhane.
 • Düzen.
 • Kolaylık.
 • Rahatlık.
 • Konaklama.
 • Kalacak yer.
 • Uyma.
 • Borç.
 • Çözme.
 • Bulma (para vb.).
 • Halletme.

Accommodation ile ilgili cümleler

English: We need accommodation for six.
Turkish: Altı kişi için kalacak yere ihtiyacımız var.

English: I guess I had better decide before I book the accommodation and flights.
Turkish: Sanırım konaklama ve uçuş rezervasyonu yapmadan önce karar versem iyi olur.

English: I am looking for accommodation.
Turkish: Yatacak yer arıyorum.

Accommodation ingilizcede ne demek, Accommodation nerede nasıl kullanılır?

Accommodation address : Geçici ikametgah. Geçici adres.

Accommodation allowance : Mesken tazminatı.

Accommodation bill : Finansman bonosu. Gerçek alış verişle ilgili olmayarak bir kimse lehine düzenlenen kısa vadeli bono. Hatır senedi. Kişinin kredi gereksinmelerini karşılamak amacıyla, karşılıklı güven ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü kişilerden ticari işlemlere dayalı gerçek bir alacak olmaksızın aldığı ve bankaya kırdırdığı veya başkasına ciro ettiği senet. Hatır bonosu.

Accommodation capacity : Ağırlama kapasitesi. Konaklama kapasitesi.

 

Accommodation draft : Hatır senedi.

Accommodation note : Hatır senedi. Finansman senedi. Hatır bonosu.

Absolute accommodation : Mutlak uyum.

Accommodation ladder : Borda iskelesi. Borda kamara iskelesi.

Alternative accommodation : Kalmak için başka yer. Alternatif konaklama. Yaşanacak başka yer.

Accommodation road : Tali yol. Bağlantı yolu. Yan yol.

İngilizce Accommodation Türkçe anlamı, Accommodation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accommodation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Facility : Araç. Tesisat. Yetenek. Sühulet. Beceri. İstidat. İmkan. Ustalık. Fırsat.

Chicanery : Şike. Safsata. Hile. Aldatma. Dalavere. Hilekarlık.

Coordination : Düzenleme. Bağlantı. Biyolojik sistemlerde uyumlu bir sonuç elde etmek üzere uygun bir iş birliği halinde çalışma. kan hareketlerindeki düzenleştirme gibi. Tanzim. Eş güdüm. Koordinasyon. Tutarlılık. Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. Belirli amaçlar için bütünleşen bilişim dizgeleri ya da çalışma takımları arasında, uyumun sağlanması ve ilişkilerin, en yüksek toplam verimi en kolay biçimde sağlayacak bir düzen içerisinde gelişebilmesi için iş ve eylem birliği gütme.

Deceptions : Aldanma. Kanma. Ayartma. Dalavere. Kandırma. Aldatma. Aldatmaca. Yanıltma. Utanç.

Lodgment : Emaneten verme. Verme. Tevdi. Bildirme. Arzetme. Para yatırma. Sunma.

Layover : Bir seyahatin bir ayağıyla diğer bir ayağı arasındaki bekleme veya dinlenme süresi. Aktarma. Durma. Kaplama. Mola. Bekleme (uçak otobüs gemi veya trenle yolculuk ederken bir yerde). Duraklama.

 

Balance : Düşünmek. Kalıntı. Bir malın niceliğine ve ederine göre satış değeri bulunmak üzere ağırlık birimleriyle malın karşılıklı dengesini sağlayan araç. Tartmak. Ruhsal denge. Tartaç. Denk gelmek. Bir sesin tüm frekans aralıklarının, birisinin diğerine baskın gelmemesi için yakın değerlerde tutulması. stereo bir müzik sistemindeki her bir hoparlörden çıkan ses şiddetinin aynı değerde olması. icra veya kayıt sırasında çalgıların ses şiddetlerinin birinin diğerine baskın gelmeyecek biçimde yakın olması. Denk olmak.

Removal : Kaldırılma. Kovulma. Görevden alınma. Kaldırma. Yerini değiştirme. İhraç. Çıkarma. Taşınma. Giderme. Yer değiştirme.

Simplicity : Sadelik. Samimiyet. Kolayca aldatılabilme. Süssüzlük. Basitlik. Yalınlık. Bönlük. Saflık. Sıradanlık.

Lyings : Yalan söyleyen. Yalancılık. Yatış. Uzanma. Yalan söyleme.

Accommodation synonyms : living quarters, rooming house, array, effortlessness, bargains, straightforwardness, working out, demodulation, loan, agreement, alliance, disincorporation, beds, solving, pacification, enabling, unravelling, availableness, refuges, combination, resolution, harmonisation, first class, procuration, simplicities, undoing, undoings, untieing, enlistments, deception, domiciliation, working, convenience.

Accommodation ingilizce tanımı, definition of Accommodation

Accommodation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of fitting or adapting, or the state of being fitted or adapted. Adaptation. Adjustment. Followed by to.