Accorded türkçesi Accorded nedir

Accorded ile ilgili cümleler

English: Permission to use the car was accorded her.
Turkish: Ona arabayı kullanma izni verildi.

English: He was accorded permission to use the device.
Turkish: Ona cihazı kullanmak için izin verildi.

Accorded ingilizcede ne demek, Accorded nerede nasıl kullanılır?

Accorder : Kabul eden kimse. Uyumlu olan kimse.

Accorders : Kabul eden kimse. Uyumlu olan kimse.

Accord a hearty welcome : Sıcak bir karşılamak. İçtenlikle selamlamak. Memnuniyetle karşılamak.

Accord and satisfaction : Zarar ve ziyanın anlaşmayla giderilmesi. Zararın ödenmesi için zararı yapan ile zarara uğrayan arasında varılan anlaşma. Mahkeme dışı anlaşma. Zararın tazmini için yapılan mutabakat. İki tarafın da davadan vazgeçerek yaptıkları anlaşma (hukuk terimi). Haksız fiilden doğan tazminat hakkı ile ilgili taraflar arasında varılan anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi.

Accord praise : Övmek.

Be in accord : İttifak etmek.

Elementary licence accord : Yararlanma hakkını bir kişiye verirken, kendisi için yararlanmayı ve üçüncü kişilere verme hakkını da tanıyan anlaşma. Yalın özel izin anlaşması.

Accord the interests : Uzlaştırma. İki yanın birbirine uymayan isteklerinde karşılıklı yararları birbirine yakınlaştırma yoluyla karşıtları arasında bir anlaşma sağlama.

 

Common accord : Ortak mutabakat. Müşterek mutabakat. Ortak rıza.

Bring into accord : Uzlaşmaya sevk etmek.

İngilizce Accorded Türkçe anlamı, Accorded eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accorded ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abided : Katlanmak. Sadık kalmak. Baki kalmak. Dayanmak. Sadik kalmak. Tahammül etmek. İkamet etmek. Durmak. Kalmak. Kurala uymak.

Assign : Saptamak. Hamletmek. Bir işe koymak. Atamak. Bağlamak. Göreve seçmek. Havale etmek. Ayırmak. Ferağ etmek. Görev vermek.

Abideth : Müsamaha göstermek. Tahammül etmek. Sadık kalmak. Kalmak. Boyun eğmek. İtaat etmek. Kabul etmek. Katlanmak. Beklemek.

Accommodated : Uydurmak. Kalacak yer sağlamak. Uzlaştırmak. Yerleştirmek. Bağdaştırmak. Alıştırmak. Alışmak. Sağlamak.

Acclimatizing : İklime alıştırmak. İntibak etmek. İklimine alıştırmak. Alışmak. Alıştırmak. Ortama alıştırmak. Havaya alışmak. İntibak ettirmek. Yeni veya farklı iklim şartlarına alışmak.

Comply with : Uymak yerine getirmek. Razı olmak. Riayet etmek. Uygun olmak. Boyun eğmek. İtaat etmek. -e uymak.

Concord : Birlik. Bağdaşma. Harmoni. İmtizaç. Uygunluk. Dostluk. Armoni. Barış. Hızlı ve lüks uçak. Uyum.

Agree with : Aynı görüşte olmak. (alınan karara vb) sıcak yaklaşmak. Anlaşmak. Hemfikir olmak. Tetabuk etmek. Yaramak. Aynı fikirde olmak. İle mutabık kalmak.

Consorted : Orada burada takılmak. Birlikte vakit geçirmek. Birleşmek. Eşlik etmek. Hayatını paylaşmak. Düşüp kalkmak. Arkadaşlık etmek. Refakat etmek.

 

Gibe : İstihza. Alay.

Accorded synonyms : accommodate oneself to, comport, attribute, acclimatizes, adapt oneself to, get on well with, abidden, harmonize, afforded, jibe, fit in, administer, accords, give, assigns, accede, affording, abides, accommodates, consorting, adapt oneself, assort with, adapts, allow, accedes, fit, acclimatize, comported, blend, accord with, tally, harmonise, adapt.

Accorded zıt anlamlı kelimeler, Accorded kelime anlamı

Disenfranchise : Haklarından mahrum etmek. Mahrum etmek. Oy hakkını kullandırtmamak.

Take : Yakalamak. Ele almak. Çekim. Tepki. Götürmek. Tutuş. (fotoğraf) çekmek. Alınan taş. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tutulan balık miktarı.

Live : Hayatın tadını çıkarmak. Sürmek (yaşam veya ömür). Akım açık. Hayatta kalmak. Yaşamak. Beslenmek. Elektrik akanının geçmekte olduğunu belirtir deyim. elektrik tehlikesine karşı uyarı. Oturmak. Yaşamak (hayat). Geçirmek.