Accumulator bus türkçesi Accumulator bus nedir

  • Birikeç yolu.
  • Akü yolu.
  • Akümülatör yolu.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Birikeç veri yolu.

Accumulator bus ingilizcede ne demek, Accumulator bus nerede nasıl kullanılır?

Accumulator : Akım toplar. Birikeç. Akümülatör bloğu. Biriktirmeç. Akü. Toplayıcı. Hafıza. Aritmetiksel ya da mantıksal bir işlemin sonucunun saklandığı herhangi bir yazmaç. Bilgisayar, bilişim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elektrik akımı verilerek doldurulan, istenildiğinde ters yönde akım vererek, kimyasal erke biçiminde saklı bu erkeyi sınırlı bir süre için geri veren aygıt.

Bus : Ana yol. Birçok sayısal bellek öğesi ya da yazmaç arasında ortak bağlantı oluşturarak bunlar arasında veri aktarımı sağlayan teller kümesi. Otobüsle gitmek. Otobüsle taşımak. Otobüs. Taşıt. Genbinit. Genbini. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Çok sayıda yolcu taşıyabilen, patlamalı ya da patlamasız motorla çalışan büyük taşıt.

Accumulator acid : Akümülatör asidi.

Accumulator battery : Akümülatör bataryası.

Accumulator box : Batarya dolabı. Akümülatör kutusu.

Accumulator case : Akü kabı. Akü kutusu.

İngilizce Accumulator bus Türkçe anlamı, Accumulator bus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accumulator bus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access control : Giriş kontrolü. Erişim denetim. Erişim denetimi. Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Accelerator key : Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlandırma tuşu. Hızlandırıcı tuş. Kısayol tuşu. İvmelendirme tuşu. Hızlı erişim tuşu.

Abort : Çocuk aldırmak. Bitirmeden durdurmak. Baş tutmamak. Erken doğum yapmak. Boşa çıkmak. Gelişememek. İmtina etmek. Lağvetmek. Ölü çocuk doğurmak. Durdurmak.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Abbreviate : Kısaltmak. Özetlemek. Sadeleştirmek. Kırpmak. İhtisar etmek.

Access mechanism : Erişim mekanizması. Erişim düzeneği.

Accumulator bus synonyms : ac adapter, acception, accent bar, abort sequence, access key, accent char.