Accusatrix türkçesi Accusatrix nedir

  • Başka bir kadını günah işlemek ile suçlayan bir kadın.
  • Suçlayıcı kadın.
  • İtham eden kadın.
  • Kınayan kadın.

Accusatrix ingilizcede ne demek, Accusatrix nerede nasıl kullanılır?

Accusatrixes : Suçlayan kimse.

Accusation : İtham. İtham etme. Dava. İddianame. Sav belgesi. Suçlama.

Accusations : Suçlama. Suçlamalar. İtham.

Accusative : Akuzatif. İsmin -i haline ait. İsmin -i halindeki. İsmin i hali. İsmin -i hali. İsmin -i halindeki sözcük grubu. Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fiildeki işlevin etki bakımından üzerine yüklendiği adın içinde bulunduğu durum. türkçede bu durum ya eksiz yahut da yalın veya iyelik ekleriyle genişletilmiş adlardan sonra gelen +(y)ı/+(y)u eki ile karşılanır: iş bulmak, görüş bildirmek, yol sormak, ağaçlar+ı budamak, yaka+yı kurtarmak, okul+u bitirmek, istedik+im+i getirdi; yazdıklarınız+ı okudum, görünüş+ü koruyunuz gibi. ancak, bu ek üçüncü şahıs teklik ve çokluk iyelik eklerinden sonra araya bir zamir n’si alarak +nı/+nu biçimine girer; arkadaşımın yeni ev+i+ni gezdim. artık yuva+sı+nı kurmaya çalışıyor; bildik+leri+ni anlattı, yorulduğ+u+nu görmedim vb. İsmin -i halindeki sözcük. Belirtme durumu.

Accusative case : Belirtme durumu. İsmin i hali. Akuzatif. İsmin -i hali.

 

Accusatively : İtham edici bir şekilde. Kınayarak. Suçlayıcı bir şekilde. Bir fiilin nesnesini belirten isim haliyle ilgili (gramer).

Bring an accusation against : İthamda bulunmak.

Accusatives : İsmin i hali. İsmin -i halindeki sözcük. İsmin -i hali. İsmin -i halindeki sözcük grubu. İsmin -i haline ait. Belirtme durumu. Akuzatif. İsmin -i halindeki.

False accusation : İftira yazısı. Karalama. Yanlış suçlama. Suç tasnii. Hatalı suç iddaası.

Accusativeness : Suçlayıcı olma durumu. Suçlama veya kınama eğilim.