Accustoms türkçesi Accustoms nedir

Accustoms ingilizcede ne demek, Accustoms nerede nasıl kullanılır?

Accustom oneself : Alışmak.

Accustom oneself to : Kendini adapte etmek. Kendini alıştırmak. Kendini psikolojik veya fiziksel olarak alıştırmak.

Accustom to : Alışkın. -ile ilgili olarak alıştırmak. Alışmak.

Accustom : Alıştırmak. Hazırlamak.

Accustomably : Alışılabilir bir şekilde.

Be accustomed to : -a alışık olmak. -meye alışmak. Alışkın olmak. Alışagelmek. -ya tanıdık olmak. Alışmak.

Accustoming : Ünsiyet. Ülfet. Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi. Alıştırmak. Yetiştirim.

Accustomedness : Alışkanlık. Alışılmışlık.

Be accustomed to do something : Alışkın olmak.

Be accustomed doing something : Alışkın olmak.

İngilizce Accustoms Türkçe anlamı, Accustoms eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accustoms ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Accustoming : Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi. Yetiştirim. Ülfet. Ünsiyet.

Harden : Pekiştirmek. Acımasızlaşmak. Pekişmek. Donmak (çimento). Sertleşmek. Duygusuzlaştırmak. Sertleştirmek. Katılaştırmak. Duygusuzlaşmak. Katılaşmak.

 

Accommodates : Kalacak yer sağlamak. -e yardım etmek. Yaşayacak yer temin etmek. Uzlaştırmak. Sağlamak. Bağdaştırmak. Telif etmek. Uydurmak. Tanzim etmek.

Accommodate : Birbirine uydurmak. Yer sağlamak. Telif etmek. Barındırmak. Yer vermek. Uyum sağlamak. Kalacak yer sağlamak. Tanzim etmek. Uzlaştırmak.

Concocted : Birbirine karıştırarak hazırlamak. Uydurmak (hikaye veya yalan). Uydurmak. Karıştırmak. Yapmak. Bir şeyler karıştırmak veya kaynatmak. Tertip etmek. Uyduruvermek. Kafadan atmak.

Coached : Antrenman yaptırmak. Yetiştirmek. Özel hocalık yapmak. Eğitmek. Araba ile gezmek. Yetiştirilen. Yetiştirilmiş. Özel ders vermek.

Hook : Çalmak. Bükmek. Kancalamak. Kancayı takmak. Olta iğnesi. Takılmak. Kanca. Yakalamak. Çengelle tutmak.

Alter : Evirmek. Değişiklik yapmak. Değişiklik geçirmek. Değişmek. Kısırlaştırmak. Hadım etmek. Başkalaştırmak. Değiştirmek. Hadım etmek (hayvan).

Acclimatizing : İklimine alıştırmak. Alışmak. Havaya alışmak. İntibak etmek. Ortama alıştırmak. Yeni veya farklı iklim şartlarına alışmak. İntibak ettirmek. Uyum sağlamak. İklime alıştırmak.

Accustoms synonyms : wont to, accustom, arranges, concocting, acclimating, acclimatizes, concocts, coaches, acclimates, confect, concoct, inure, teach, change, cater for, coach, brew, habituate, modify, indurate, acclimatise, addict, acclimate, acclimatising, arrange, acclimatize, acclimated, brace, accommodated, confecting, used to.

 

Accustoms zıt anlamlı kelimeler, Accustoms kelime anlamı

Unaccustomed : Alışılmamış. Tuhaf. Alışmamış. Yadırgayan. Alışılmadık. Garip.

Unusual : Olağan olmayan. Görülmedik. Acayip. Fevkalade. Tuhaf. Ender. Alışılmamış. Tip. Seyrek. Nadir.