Acetic türkçesi Acetic nedir

Acetic ile ilgili cümleler

English: Inhaling concentrated acetic acid can harm your lungs.
Turkish: Konsantre asetik asit solumak akciğerlerinize zarar verebilir.

Acetic ingilizcede ne demek, Acetic nerede nasıl kullanılır?

Acetic acid : Kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sirke asit. Sirke asiti. Etanolün oksidasyonuyla oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı, asetik asit, sirke ruhu. H3c-cooh; renksiz, sirke kokusunda, su ve alkolle her oranda karışan bileşik. (pek çok kimyasal özdeğin bireşiminde, ayrıca çözücü ve çöktürücü olarak kullanılır.). Asetik asit. Etanik asit. Sirke asidi. Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi. Basit yapılı, ch3-cooh formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. işkembe içeriğinde ve silajda da bulunur.

Acetic acid fermentation : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Etil alkolden asetik asit meydana gelmesi. Asetik asit fermentasyonu. Asetik asit fermantasyonu.

Acetic aldehyde : Asetik aldehit.

Acetic anhydride : Asetik anhidrid. Asetik oksil. Asetik anhidrit. Etonik anidrit.

Acetic ester : Asetik ester.

 

Acetic ether : Asetik eter. Asetik eler.

Indolyl 3 acetic acid : İndolasetik asit. İndol-3-asetik asit.

Acetoacetic ester : Asetoasetik ester.

Trichloro acetic acid : Tcaa. Triklor asetik asit.

Chloroacetic acid : Klorasetik asit.

İngilizce Acetic Türkçe anlamı, Acetic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acetic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acerbic : Keskin. Acı. Sert. Büzücü. İğneleyici (konuşma).

Sour : Ekşimek. Kesilmek. Süt kesilmek. Zehir olmak. Surat asmak. Hayatı zehir olmak. Bozulmak. Bozmak. Mayhoş.

Acid : Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik. Lsd. Biyoloji, fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Dokunaklı. Ekşime. Acı (söz). Asit çeliği. Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde. Akü elektroliti.

Hard : Kalpsiz. Zor. Dayanıklı. Şiddetli. Ağır. Nasırlı. Güç. Çetin. Kireçli.

Harder : Daha sert. Nasırlı. Ağır. Sert. Katı. Dayanıklı. Ekşimiş. Daha zorlu. Çetin.

Acetous : Asetik asit içeren. Sirkeye benzeyen.

Sourer : Bozulmak. Ekşimek. Zehir olmak. Huysuzlaşmak. Keskin. Ekşimiş. Somurtmak. Süt kesilmek. Surat asmak. Dokunaklı.

 

Mordacious : Keskin. Yakıcı. İğneleyici. İğneli. Alaycı. Kostik. Acı.

Acrid : Tehlikeli. Keskin. Buruk. Barut gibi. Ekti. Sert. Kekre. Acı.

Vinegary : Sirkeye ait. Suratsız. Asık suratlı. Hırçın.

Acetic synonyms : sharpest, hardest, acidulous, acescent, citric, acerb.

Acetic ingilizce tanımı, definition of Acetic

Acetic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Producing vinegar. Of a pertaining to vinegar. As, acetic fermentation. Producing vinegar.