Acetic acid türkçesi Acetic acid nedir

 • Sirke asiti.
 • Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi.
 • Sirke asit.
 • Etanolün oksidasyonuyla oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı, asetik asit, sirke ruhu.
 • H3c-cooh; renksiz, sirke kokusunda, su ve alkolle her oranda karışan bileşik. (pek çok kimyasal özdeğin bireşiminde, ayrıca çözücü ve çöktürücü olarak kullanılır.).
 • Kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Sirke ruhu.
 • Etanik asit.
 • Asetik asit.
 • Sirke asidi.
 • Basit yapılı, ch3-cooh formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. işkembe içeriğinde ve silajda da bulunur.

Acetic acid ile ilgili cümleler

English: Inhaling concentrated acetic acid can harm your lungs.
Turkish: Konsantre asetik asit solumak akciğerlerinize zarar verebilir.

Acetic acid ingilizcede ne demek, Acetic acid nerede nasıl kullanılır?

Acetic : Asetik. Ekşi. Sirke gibi.

Acid : Acı (söz). İğneleyici. Acı. Ekşi. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde. Dokunaklı. Ekşime. Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek.

 

Acetic acid fermentation : Asetik asit fermentasyonu. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Etil alkolden asetik asit meydana gelmesi. Asetik asit fermantasyonu.

Ethylenediamine tetra acetic acid : Etilendiamin tetra asetik asit. Edta.

Glacial acetic acid : Asetik sirke asidi. Saf asetik asit. Arı asetik asit. Buzlu asetik asit. Donar asetik asit. Arı sirke asidi. Glasiyal asetik asit.

Trichloro acetic acid : Triklor asetik asit. Tcaa.

Indolyl 3 acetic acid : İndolasetik asit. İndol-3-asetik asit.

İngilizce Acetic acid Türkçe anlamı, Acetic acid eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acetic acid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ethanoic acid : Etanoik asit.

Acetic acid synonyms : acid of vinegar.