Acetic acid fermentation türkçesi Acetic acid fermentation nedir

Acetic acid fermentation ingilizcede ne demek, Acetic acid fermentation nerede nasıl kullanılır?

Acetic : Sirke gibi. Ekşi. Asetik.

Acid : Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim. Lsd. Biyoloji, fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Acı (söz). Asit. Ekşit. Ekşime. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Asitli. Asit çeliği.

Fermentation : Huzursuzluk. Heyecan. Fermantasyon. Mayalanma. Yanma. Tahammür. Fermentasyon. Ekşime. Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimler etkisiyle uğradığı değişiklik, fermantasyon. Karışıklık.

 

Acetic acid : Sirke asidi. Etanolün oksidasyonuyla oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı, asetik asit, sirke ruhu. Sirke asiti. Sirke ruhu. Kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi. Sirke asit. H3c-cooh; renksiz, sirke kokusunda, su ve alkolle her oranda karışan bileşik. (pek çok kimyasal özdeğin bireşiminde, ayrıca çözücü ve çöktürücü olarak kullanılır.). Etanik asit. Asetik asit.

Ethylenediamine tetra acetic acid : Etilendiamin tetra asetik asit. Edta.

Lactic acid fermentation : Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vb.) laktik asit veya laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları. Süt asidi mayalanması.

Glacial acetic acid : Buzlu asetik asit. Saf asetik asit. Donar asetik asit. Glasiyal asetik asit. Arı asetik asit. Asetik sirke asidi. Arı sirke asidi.

Indolyl 3 acetic acid : İndol-3-asetik asit. İndolasetik asit.

Trichloro acetic acid : Triklor asetik asit. Tcaa.

Butyric acid fermentation : Butirik asit fermantasyonu.