Achievement türkçesi Achievement nedir

Achievement ile ilgili cümleler

English: The starting point of all achievement is desire.
Turkish: Tüm başarıların başlangıç noktası arzudur.

English: Are you satisfied with Tom's achievements.
Turkish: Tom'un başarılarından memnun musunuz?

English: He is always boasting of his achievements.
Turkish: O, her zaman başarılarıyla övünüyor.

English: His academic achievements are impressive.
Turkish: Onun akademik başarıları etkileyicidir.

English: A great man will be remembered for his achievements.
Turkish: Büyük bir adam başarılarından dolayı hatırlanacaktır.

Achievement ingilizcede ne demek, Achievement nerede nasıl kullanılır?

Achievement age : Başarı yaşı. Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş.

Achievement motive : Başarı güdüsü. Amaç doğrultusunda engelleri ve güçlükleri aşma azim ve kararlılığı. Herhangi bir amacı gerçekleştirme güdüsü. Başarma güdüsü.

Achievement oriented : Başarıyı amaçlayan.

Achievement test : Başarı ölçeri. Başarı testi. Bireyin belli bir alandaki etkinlik becerisini ya da bir eğitim ve yetiştirme izlencesinde gösterdiği gelişmeyi saptayan ölçer. bk. başarganlık ölçeri. Başarı sınavı.

 

Achievement tests : Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun belli bir konuda, genellikle belirli bir öğretim sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve anlayışı ölçen testler. Başarı testleri. Başarı testi.

Underachievement : Düşük başarı. Eksik başarı. Beklenenden daha başarısız olma. Yetersiz başarı.

Balance of achievements : Başarılar seviyesi. Başarılar dengesi. Muvaffakiyet düzeyi.

Achieve on average : Ortalamanın üstünde başarı elde etmek.

Achievements : Kahramanlık. Yiğitlik.

Impressive technological achievement : Çarpıcı yeni teknolojik gelişim. Etkileyici teknolojik başarı.

İngilizce Achievement Türkçe anlamı, Achievement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Achievement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Babies : Çocuk. Yavru. Çocuksu kimse. Bebek. Sorumluluk. Bebekler. Piliç (kız).

Squeak : Cırlatmak. Gıcırtı. Cik cik ötmek (fare). Gıcırdamak. Cik sesi (farenin çıkardığı). Tiz sesle bağırmak. Gıcırdatmak. Cırlamak. Cırlama. Ciyaklamak.

Foothold : Basamak. Tutunma noktası. Köprübaşı. Ayak basacak yer. Ayak basacak sağlam yer.

Handiwork : Beceri. El işi. İşleme. İş. Elişi. Yapıt.

Acquittals : Yerine getirme. Temize çıkma. Aklanma. Beraat. İbra. Tezkiye. Beraat kararı. Aklama.

Effectuation : Uygulama. Yerine gelme. Yerine getirme. İcra. Gerçekleşme. Tamamlama. İcra etme. Yürütme. Gerçekleştirme.

Committing : Teslim etme. Görevlendirme. Emanet etme. Söz verme. Gerçekleştirme. Rehin verme.

Deed : Tapu senedi. İş. Amel. Cesaretli davranış. Kahramanlık. Fiil. Türesel bir işlem meydana getiren imzalı ya da mühürlü kağıt. Hareket. Belgit. Edim.

 

Feat : Verim. Başarı (cesaret veya bedensel güç isteyen). Kahramanlık. Marifet. Beceriklilik. Beceri. İyi kotarılmış bir iş. Beceri ya da cesaret isteyen hareket. Yiğitlik. Ustalık.

Record : Bir birim gibi işlem gören, ilişkin veriler ya da sözcükler kümesi. Kayıt. Not etmek. Tutanak yazmak. Plak. Bir bilgiyi, saklayabilmek ereğiyle, deftere, kağıda ya da fişe geçirme. Yazmak. Teybe almak. Seslendirme eylemi. Tutanak.

Achievement synonyms : face saver, base on balls, accomplished fact, smooth, accomplishment, fait accompli, constructions, recruitment, bogus, attainment, efforts, ghosts, masterstroke, artifact, action, reaching, going, anabolism, effort, feats, fortunateness, narrow escape, performance, opus, joy, haymaking, devising, track record, pass, walk, artificial, creation, liberation.

Achievement ingilizce tanımı, definition of Achievement

Achievement kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Accomplishment. The act of achieving or performing. An obtaining by exertion. Successful performance. As, the achievement of his object.