Achievement oriented türkçesi Achievement oriented nedir

  • Başarıyı amaçlayan.

Achievement oriented ingilizcede ne demek, Achievement oriented nerede nasıl kullanılır?

Achievement : Eser. Başarı. Yapma. Başarma.

Oriented : Konumlandırılmış. Amaçlı. Yönelik. Yöneltilmiş. Doğrultusunda olan. Yönlendirilmiş. Yönlü. Yöneltimli.

Achievement age : Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı gösteren ham puanı elde etmek için gereken yaş. Başarı yaşı.

Achievement motive : Başarı güdüsü. Amaç doğrultusunda engelleri ve güçlükleri aşma azim ve kararlılığı. Herhangi bir amacı gerçekleştirme güdüsü. Başarma güdüsü.

Achievement test : Başarı sınavı. Başarı ölçeri. Bireyin belli bir alandaki etkinlik becerisini ya da bir eğitim ve yetiştirme izlencesinde gösterdiği gelişmeyi saptayan ölçer. bk. başarganlık ölçeri. Başarı testi.

Achievement tests : Başarı testleri. Başarı testi. Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun belli bir konuda, genellikle belirli bir öğretim sonunda elde ettiği bilgi, beceri ve anlayışı ölçen testler.

İngilizce Achievement oriented Türkçe anlamı, Achievement oriented eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Achievement oriented ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Achievement oriented synonyms : achieve oriented.