Acidic content türkçesi Acidic content nedir

  • Asit muhtevası.
  • Asit içeriği.

Acidic content ingilizcede ne demek, Acidic content nerede nasıl kullanılır?

Acidic : Asitleşmek. Asidik. Bir asidi içerme veya asitli olma durumu. asit benzeri ekşi tat. Yüksek oranda silika içeren. Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü h3o+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği. Aside benzeyen. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Asidite. Büyük miktarda silis içeren. Asitsi.

Content : Tatmin etmek. Bir şeyin içinde bulunan. konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü. bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etkinlikler, üniteler ve konular. konu. Mutlu etmek. Yığın iletişiminde kaynaktan alımcıya iletilen bilginin, iletinin taşıdığı duygu ve anlam yükü. Türetme veya birleştirme yolu ile kurulan bir kelimede, o kelimeyi oluşturan kök, ek gibi ögelerden her birinin yeni kelimeye getirdikleri anlam katkısı: ince/ince+lik, somur-/somur-t-/somur-t-kan; anla-/anla-t-/anla-t-ıl-a+bilmek; ayak+kabı, deve+dikeni hanım+eli vb. yukarıdaki kelimeleri oluşturan ögelerden her biri birer anlam yükü taşımaktadır. Razı. Anlam yükü. Memnun. Olumlu oy miktarı. Öz.

Acidic amino acids : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Asitik aminoasitler. Birden fazla karboksil grubu içeren, nötr ph’da negatif yüke sahip olan amino asitler. Aspartik asit ve glutamik asitten oluşan ve nötr ph’da negatif yüke sahip olan amino asitler. Nötr ph’da negatif yüke sahip olan aminoasitler. Nötr ph'da negatif yüke sahip olan amino asitler. Asidik amino asitler.

 

Acidic oxides : Asit oksitler. Asitik oksit.

Acidic rigor : Kasaplık hayvan karkaslarında ph’nın hızla düşmesiyle belirgin ölüm katılığı, asidik rigor. Asidik ölüm katılığı. Asidik rigor.

Acidic rock : Asidik kayaç. Asitli kaya.

İngilizce Acidic content Türkçe anlamı, Acidic content eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acidic content ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acid content : Asit içerikli.