Acids türkçesi Acids nedir

Acids ile ilgili cümleler

English: Acids act on metals.
Turkish: Asidler metalleri etkiler.

English: Alkalis neutralize acids.
Turkish: Alkali asitleri nötr hale getirir.

Acids ingilizcede ne demek, Acids nerede nasıl kullanılır?

Acidic amino acids : Aspartik asit ve glutamik asitten oluşan ve nötr ph’da negatif yüke sahip olan amino asitler. Asitik aminoasitler. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Nötr ph'da negatif yüke sahip olan amino asitler. Birden fazla karboksil grubu içeren, nötr ph’da negatif yüke sahip olan amino asitler. Nötr ph’da negatif yüke sahip olan aminoasitler. Asidik amino asitler.

Aldaric acids : Aldoz şekerlerin kuvvetli okside edici bir ayraçla muamele edildiğinde hem aldehit hem de birincil alkol grubunun okside olarak karboksil grubuna dönüşmesiyle oluşan şeker asitleri. Aldarik asitler.

Aldonic acids : Aldoz şekerlerin aldehit grubunun zayıf okside edici bir ayraç veya enzimlerle okside edilerek karboksil grubuna dönüştürülmesiyle meydana gelen şeker asitleri. Aldonik asitler.

Aliphatic amino acids : Alifatik amino asitler. Yan zincirlerinde halkasal grup bulunmayan ve yan zincirleri düz olan amino asitler.

Amino acids : Amino asitler. Organik bileşikler grubu. Amino asitleri. Aminli asitler. Aminoasitler. Proteinlerin temel bileşenleri.

 

Fast to acids : Aside dayanıklı.

Fatty acids : Yağ asitleri.

Bile acids : Safra asitleri. Steroit bir çekirdek ve 1 karbonunda bir karboksil grubu taşıyan 5 karbonlu yan zincire sahip kolanik asidin hidroksilli türevi olan ve karaciğerde kolesterolden üretilerek önce birincil safra asitleri olan kolik asit ve kenodeoksikolik aside daha sonra ise ince bağırsak bakterileri tarafından ikincil safra asitleri olan deoksikolik asit ve litokolik asite dönüştürülen ve yağların yüzey gerilimini azaltıp emülsiyonuna yol açarak sindirilmesini ve emilimlerini sağlayan maddeler.

Cyclopropanoid fat acids : Pamuk tohumu yağında bulunan antibesleme özellikteki sterkulik ve malvalik asit gibi yağ asidi. Siklopropenoit yağ asitleri.

Essential fatty acids : Esas yağ asitleri. Memeliler tarafından sentezlenmeyen ve besinle alınması gereken yağ asitleri. örnek: linoleik asit, linolenik asit. Temel katı yağlar.

İngilizce Acids Türkçe anlamı, Acids eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acids ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alkapton : Alkalilere ilgi gösteren bir grup madde, homojentisik asit. alkaptonüri hastalarında idrarda görülür, kemik ve kıkırdak dokusu için zararlıdır. Homogenistik asit olarak da bilinen kimyasal bileşik. Alkapton. Alkaptone.

 

Acrid : Keskin. Sert. Ekşi. Acı. Buruk. Barut gibi. Ekti. Kekre. Tehlikeli.

Hydrofluosilicic acid : Hidrofluosilisik asit.

Uric acid : Primatlar, dalmaçya ırkı köpekler, sürüngenler, kanatlılar ve bazı böceklerde pürin katabolizmasının son ürünülitik asit. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bazı memelilerde pürin metabolizmasının son ürünü. 2,6,8-trioksipürin. kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda (böcekler) azotlu boşaltım maddesi. ürat. Ürik. Ürik asit.

Malonylurea : Malonilüre.

Nitric acid : Nitrik asit. Kezzap.

Acerb : Acılı ekşi. Ekşi. Acı. Sert.

Xanthic acid : Ksantik asit.

Acerbic : Sert. Ekşi. Acı. Keskin. İğneleyici (konuşma). Büzücü.

Carboxylic acid : Karboksilik asit. Karboksilikasit. İşlevsel karboksil grubu taşıyan herhangi bir bileşik, r-cooh.

Acids synonyms : fluoroboric acid, 2 methylpropenoic acid, glycollic acid, hydriodic acid, phthalic acid, fluosilicic acid, phenylic acid, hydroiodic acid, triphosphoric acid, hydroxyacetic acid, paba, thiocyanic acid, oxygen acid, tetrabasic acid, oxybenzene, ferrocyanic acid, dichromic acid, cyanamid, permanganic acid, sulphanilic acid, itaconic acid, isocyanic acid, tribasic acid, ethanedioic acid, prevacid, titanic acid, chlorohydric acid, nitrohydrochloric acid, orthoboric acid, para aminobenzoic acid, sulfonic acid, hydroxy acid, hexacosanoic acid.

Acids zıt anlamlı kelimeler, Acids kelime anlamı

Pleasant : Samimi. Canayakın. Yakın. Zevkli. Sıcak. Gökçe. Hoş. Şirin. Tatlı. Sevimli.

Amphoteric : Ortamın ph derecesine göre bir bileşiğin hem bazik hem asidik olmak üzere iki taraflı iyonize olma durumu. Hem asit hem de baz özelliği gösteren, asit veya bazlarla birleşebilen. zıt özelliklere sahip olan. Hem asit hem baz olarak çalışan (kimya). İkircil. Asitli bazlı etken. Ortamın ph durumuna göre bir bileşiğin hem asit hem de baz yüklü olması durumu. Kimyasal maddenin alkali ph ortamında noniyonik olma ve ph abit tarafına doğru azaldığına katyonik hale gelmesi özelliği. Amfoterik. Amfoter. Dönek.

Alkaline : Alkalen. Bazlı. Alkali reaksiyon gösteren. alkaliyle ilgili. Sudaki çözeltilerinde hidroksil yükünü, oh¯ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği. Alkali ihtiva etme, alkali özellikler gösterme hali. alkali maddelerin ağızda oluşturduğu his, bazik. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alkali. Bazik. Alkali özelliği taşıyan. Alkalin.