• Etkilemek.
  • Etki.
  • Göre davranmak.
  • Etkimek.

Act on ile ilgili cümleler

English: I will act on your advice.
Turkish: Tavsiyene göre davranacağım.

 

English: Newton's law of gravity is a mathematical description of the way bodies are observed to attract one another, based on many scientific experiments and observations.
Turkish: Newton'un yer çekimi kanunu organların birbirini çekme tarzıyla ilgili birçok bilimsel deney ve gözlemlere dayalı matematiksel bir anlatımdır.

English: Acids act on metals.
Turkish: Asidler metalleri etkiler.

English: I'll act on your advice.
Turkish: Tavsiyeniz üzerine hareket edeceğim.

English: You should act on the doctor's advice at once.
Turkish: Derhal doktorun tavsiyesine göre davranmalısın.

Act on ingilizcede ne demek, Act on nerede nasıl kullanılır?

Act : Bir tiyatro yapıtında olay dizisinin ana kesimlerini oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan bölüm. Oyuncunun gerekli ses uygulayımı ve gövde hareketleri ile bir oyun kişisini canlandırması ya da göstermesi. Çeşitli güdülerden kaynaklanan ve tanısal bir içeriği olan amaçlı davranış. Numarası yapmak. Oyuncunun çeşitli ses, el, kol, mimik anlatmalariyle bir kişiyi canlandırması ya da göstermesi. bir tiyatro yapıtındaki belli bir karakteri canlandırmak ya da bir tipi göstermek. Oynamak (rol). Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya da birkaçının, başkalarında uyandırdığı her türlü iz ve iz bırakma eylemi. nedensellik,bağlantısı içinde bir nedenin sonucu. -e etkimek. Bir oyunda konunun ana parçalarından her biri bk. perde. Etki.

On : Hazır. Çakırkeyif. Giyilmiş. Olmakta olan. Yönünde. Esnasında. Civarında. Devrede. Üstünde.

Act on a suggestion : Yapılan teklife göre davranmak.

Act on impulse : Aklına eseni yapmak. Önceden planlamadan hareket etmek. Anında hareket etmek. Ezbere hareket etmek.

Act on instinct : Doğal bir şekilde hareket etmek. Sezgilerine göre hareket etmek. Aniden hareket etmek. İç güdü ile hareket etmek.

Perch act on stiltz : Sırıkları ayaklara bağlayarak denge sağlamaya dayanan çeşitli beceriler gösterme. Sırık cambazlığı.

Act on the spot : Derhal harekete geçmek. Anında davranmak. Hemen harekete geçmek.

İngilizce Act on Türkçe anlamı, Act on eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Act on ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Actions : İcraat. Dava. Çalışma. Etkileme. Amal. Eylemler. Hareket. Olayların gelişimi. Eylem.

Effect : Sonuç. Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya da birkaçının, başkalarında uyandırdığı her türlü iz ve iz bırakma eylemi. nedensellik,bağlantısı içinde bir nedenin sonucu. Efekt. Etkisi olmak. Anlam. Sonuç vermek. Etki etmek. Elde edilen bulgunun ortaya çıkardığı yenilik, düşüncenin dış dünyaya çıkardığı teknik etki. Ulaşmak.

Clouting : Nüfuz. Darbe. İndirmek. Prestij. Vurmak. Patlatmak. Torpil. Güç. İndirmek (argo terim).

Act : Davranmak. Edim. Bölüm. Oynamak. Oynamak (rol). Eylem. Görevini yapmak. Oyuncunun gerekli ses uygulayımı ve gövde hareketleri ile bir oyun kişisini canlandırması ya da göstermesi. Çeşitli güdülerden kaynaklanan ve tanısal bir içeriği olan amaçlı davranış. Rol yapmak.

Dictated : Emretmek. Söyleyerek yazdırmak. Dikte edilmiş. Zorla kabul ettirmek. Dikte etmek. Belirlemek.

Effectiveness : İtibar. Etkenlik. Yararlılık. Etkileyicilik. Etkinlik. Geçerlilik. Etkililik. Tesir. Geçerlik. Tesirlilik.

Affect : Tesir etmek. Yaşamak ( de). Tutmak. Hoşlanmak. Taslamak. Poz yapmak. Değiştirmek. Duygulandırmak. Etki etmek.

Cast a spell on : Büyülemek. Büyü yapmak. -i büyülemek.

Bearing : İlişki. Çekme. Rulman. Alaka. Ayak. Yatak. Mil yatağı. Katlanma. Bağıl devinimli iki parça arasında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmaya yarayan örgen. İlinti.

Efficacies : Fayda. Yararlılık. Tesir. Etkinlik. Yarar. Faydalılık. Etkililik. Efikasite.

Act on synonyms : activity, empierce, clout, dictate, go by, action, dictating, enamor, act upon, drags, clouted, went by, dictates, colour, carry weight, concern, clouts, concerns, enamoring, affects, catch up, drag.

Act on ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Act on kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Act on ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Act on anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Act on ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...