Actioner türkçesi Actioner nedir

  • Aksiyon.
  • Aksiyon filmi (resmi olmayan).

Actioner ingilizcede ne demek, Actioner nerede nasıl kullanılır?

Action and reaction : Etki - tepki. Etki ve tepki. Etki tepki. İki nesnenin birbirlerine karşılıklı olarak uyguladıkları eşit ve zıt yönlü kuvvetler. newton'un üçüncü devinim yasası her etkiye karşı eşit bir tepki oluştuğunu belirler. Her harekete karşılık olarak bir tepki vardır. Etki-tepki.

Action area : On yıl ya da daha uzun bir süreyle yoğun bir bayındırım etkinliğine konu yapılması istenen, bir bütün olarak ve ayrıntılarıyla gelişmesi tasarlanan yer. Eylem alanı.

Action arguments : Eylem bağımsız değişkenleri.

Action at a distance : Uzaktan etki. Birbirine değmeyen iki nesne arasındaki etkileşim.

Action bar : Seçenek çubuğu. İşlem çubuğu. Gezinme çubuğu. Eylem çubuğu. Menü çubuğu.

Action committee : Faaliyet veya eylem komitesi. Faaliyet komitesi.

Action for annulment : İptal davası. Fesih davası.

Action item : Eylem öğelesi. Gereği beklenen işlem. Gereği beklenen öğe.

Action button : Eylem düğmesi.

Action in tort : Haksız davranış veya fiil.

İngilizce Actioner Türkçe anlamı, Actioner eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Actioner ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Sally : Çıkış hareketi. Saldırı. Nükteli söz. Kadın ismi. Espri. Ani hareket veya hamle. Hücuma geçmek. Nükte. Çemberi yarma. Dışarıya hücum.

Transfusion : Esinleme. Sıvı aktarma. Kanaktarımı. Damardan ilaç verme. Aktarım. Transfüzyon. İlham verme. Nakil. Kan nakli.

Sortie : Sorti. Huruç. Ani bir saldırıda bulunmak üzere tahkimattan çıkma. Uçağın yaptığı çıkışsortisefer. Bombardıman uçuşu. Çıkış. Hücum. Sorti yapmak. Limandan çıkmak.

Defense : Müdafaa. Savunu. Savunma katı. Savunma silahları. Koruma. Bkz.defence. Himaye. Görevi karşı takımın akıncılarına karşı kaleyi korumak olan oyuncuların kurdukları kat. Vikaye.

Battle : İki veya daha fazla çalgı ustasının, hangisinin çalgıya daha hakim olduğunu göstermek amacıyla belli bir ritim üzerinde sırayla solo atmalarına dayalı yarışma. Dalaş. Mücadele. Çarpışmak. Savaşım. Çok uğraşmak. Savaş. Atışma. Savaşmak. Vuruşma.

Thing : Kimse. Kişi. Mevcudiyet. İhtiyaç. Nesne. Konu. Şey. Yaratık. Olay. Obje.

Kindness : Lütuf. Sevecenlik. Hüsn-ü muamele. İnsaniyet. Zarafet. Nezaket. Kerem. İltifat. İkram. İncelik.

Accomplishment : Başarıyla sonuçlandırma. Başarı. İfa. Yapma. Başarılan iş. Bir iş ya da uygulamayı başarıyla sonuçlandırma. Başarıyla tamamlama. Beceri. Başarma. Hüner.

Swordplay : Kılıç kullanma. Kılıç oyunu. Eskrim. Söz düellosu.

Taking : Sari. Alış. Telaş. Ele geçirme. Alma. Çalkalanma. Çevirim. Heyecan. Çekici. Sallanma.

Actioner synonyms : police action, human action, carrying into action, group action, amphibious landing, human activity, accenting, blockade, pick, saving, choice, vampirism, destabilization, forbiddance, inhibition, action, playing, achievement, politeness, emphasizing, carrying out, change, civility, selection, alienation, arrival, accentuation, fight, electronic warfare, option, play, fetch, opposition.

 

Actioner zıt anlamlı kelimeler, Actioner kelime anlamı

Stabilization : Tespit etme. İstikrarı sağlama. Saptama. Bir aygıtın elektriksel besleme çevrimine konulan bir durultucu ile gerilim çalkantılarını kesme. Durultum. Denge sağlama. Kararlılık. Dengeleme. İstikrar. Stabilizasyon.

Stabilisation : Denge sağlama. Değişmezlik durumuna getirme. İstikrarı sağlama. Sabitleştirme. Durulma. Kararlılık. Durağanlaşma. Saptama. Paranın satınalma gücünü belirli bir düzeyde saptama. ederlerin belirli bir yerde dondurulması. İstikrar.

Inactivity : Durgunluk. Tesirsizlik. Hareketsizlik. Etkisizlik. Tembellik. Üşengeçlik. Avarelik.

Actioner antonyms : dormant, inactiveness, inaction.