Acuities türkçesi Acuities nedir

Acuities ingilizcede ne demek, Acuities nerede nasıl kullanılır?

Vacuities : İşsizlik. Saçmalık. Boşluk. Bir kabın hacmi. Tembellik. Dalgınlık. Aptallık. Boş boş bakış. Anlamsızlık. Hiçlik.

Acuity : Akuiti. Zeka. Duyuların keskinliği veya berraklığı. Keskin duyululuk. Duyarlılık. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir resmin seçikliğinin fiziksel ölçüsü. (seçiklik öznel bir ölçü olduğu ve ister istemez en azından iki resmin gözle karşılaştırılmasına dayandığı halde, keskinlik fiziksel ölçüye dayanır). Keskinlik. Sivrilik.

Acuity of colour image : Renkli görüntü keskinliği.

Acuity of vision : Görüş keskinliği.

Visual acuity : Nitel olarak birbirine çok yakın gibi görünen iki nesneyi ayrı algılayabilme yeteneği. nicel olarak birbirine çok yakın gibi görünen iki nesneyi (iki nokta ya da iki çizgi) gözün ayrı algılayabildiği en ufak açının dakika türünden değerinin tersi. Görüş keskinliği. Görme keskinliği. Net görme.

Vacuity : İşsizlik. Saçmalık. Aptallık. Bir kabın hacmi. Boş boş bakış. Boşluk. Anlamsızlık. Tembellik. Hiçlik. Dalgınlık.

İngilizce Acuities Türkçe anlamı, Acuities eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Acuities ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sensibilities : Hassaslık. Önsezi yeteneği. İçlilik. Anlayış. Duygululuk. Alınganlık. Duygusallık.

Acumens : Yerinde ve doğru karar alma. Çabuk kavrama. Çabuk kavrama yeteneği. Yetenek. Keskin zek­a. Çabuk kavrayış. Sezgi. Basiret. Feraset.

Aesthesia : Hissetme. Algılama yeteneği. Estezya. Estezi. Hissedebilme.

Exquisiteness : Güzelleştirme. Yoğunluk (acının, zevkin, vb.). Nezaket. Mükemmellik. Zariflik. Hassasiyet. Şiddet. Arıtma. Mükemmeliyet.

Bitter : Yakıcı. Acılık. Şiddetli. Üzücü. Acı. Bitter (çikolata). Kinin ve diğer bazı alkoloitlerle kafein gibi değişik maddelerin, suda seyreltilmiş çözeltilerinin oluşturduğu tat veya bu tadı veren saf veya karışık maddelerin duyusal özelliği. Sert. İliklere işleyen.

Intension : Şiddet. İçlem. Aşırılık. İçerim. Koyuluk. Yoğunluk.

Acuteness : Şiddet. Açıkgözlülük. Çabuk kavrama. Çabuk kavrayabilirlik.

Jaggedness : Pürüzlülük. Yontulmamış olma. Dalgalı olma. Sivri çıkıntılı parçaları olma durumu.

Precision : İncelik. Bir niceliğin sayısal değerinin aslına tam uygun olması. Bir ölçünün, gözlemin gerçeğe yakın olma derecesi. Duyarlık. Hassasiyet (mühendislik terimi). Bir veriler öbeğinin, ortalama değerinden sapmaları için bir ölçü oluşturan salt ya da bağıl yanılgı ile belirlenen duyarlık kertesi. Kesinlik. Dikkat. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, uzay alanlarında kullanılır.

 

Emotionality : Duygusallık. Hislilik. Duyarlık. Hassasiyet. Durgunluk. Hassaslık.

Acuities synonyms : bird genus, actitis hypoleucos, scolopacidae, spotted sandpiper, family scolopacidae, actitis macularia, genus actitis, european sandpiper, gray matter, brains, bitterest, brain, intensity, acrimonies, delicacies, grey matter, braining, adorableness, bitterness, acridities, sensitiveness, bitterer, esthesia, irritability, irritabilities, feelin, acumen, cuteness, ingeniousness, deepness, bittering, sensitivities, cleverness.