Acuity türkçesi Acuity nedir

  • Keskinlik.
  • Akuiti.
  • Zeka.
  • Keskin duyululuk.
  • Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
  • Sivrilik.
  • Duyarlılık.
  • Duyuların keskinliği veya berraklığı.
  • Bir resmin seçikliğinin fiziksel ölçüsü. (seçiklik öznel bir ölçü olduğu ve ister istemez en azından iki resmin gözle karşılaştırılmasına dayandığı halde, keskinlik fiziksel ölçüye dayanır).

Acuity ingilizcede ne demek, Acuity nerede nasıl kullanılır?

Acuity of colour image : Renkli görüntü keskinliği.

Acuity of vision : Görüş keskinliği.

Visual acuity : Net görme. Görüş keskinliği. Görme keskinliği. Nitel olarak birbirine çok yakın gibi görünen iki nesneyi ayrı algılayabilme yeteneği. nicel olarak birbirine çok yakın gibi görünen iki nesneyi (iki nokta ya da iki çizgi) gözün ayrı algılayabildiği en ufak açının dakika türünden değerinin tersi.

Vacuity : Hiçlik. Boş boş bakış. Saçmalık. Anlamsızlık. Boşluk. İşsizlik. Bir kabın hacmi. Tembellik. Aptallık. Dalgınlık.

Acuities : Keskinlik. Keskin duyululuk. Akuiti. Sivrilik. Zeka. Duyarlılık. Duyuların keskinliği veya berraklığı.

Acucobol gt : Cobol'la yazılmış bilgisayar programlarının kapasitelerini arttıran gelişim araçları grubu (acucorp tarafından üretilir).

Acucobol : Acucorp ınc.'in acucobol-gt programı üretmiş olan eski adı.

 

Acuate : Sivri. Sivri uçlu.

Aculeate : İğne gibi batan. Keskin. Dikenli. İğneli. Sivri. Keskin kenarları olan (biyoloji terimi). İğnesi olan (haşarat).

Vacuities : Boşluk. Bir kabın hacmi. Tembellik. Anlamsızlık. Saçmalık. Hiçlik. Aptallık. Boş boş bakış. İşsizlik. Dalgınlık.

İngilizce Acuity Türkçe anlamı, Acuity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acuity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Braining : Beynini patlatmak (argo terim). Kafasına patlatmak. Kafasına ağır bir darbe indirmek. Dimağ. Beyin. Beynini patlatmak. Beynini dağıtarak öldürmek. Kafa yarmak. Zeki.

Oxyopia : Oksiyopi.

Acrimonies : Acılık. Akrimoni. Hırçınlık. Sertlik. Terslik. Huysuzluk.

Exquisiteness : Arıtma. Zariflik. Nefaset. Mükemmellik. Güzelleştirme. Hassasiyet. Mükemmeliyet. Şiddet. Nezaket.

Sight : Bakmak. İbraz etmek (çek vb.). Görülen şey. Ç.görülmeye değer yerler. Görme yeteneği. (aranan birini veya bir şeyi) görmek. Görüş. Görünüm. Gözlemek. Görme.

Acrimony : Hırçınlık. Terslik. Sertlik. Acılık. Huysuzluk. Akrimoni.

Sensitiveness : Duygululuk. Duyarlık. Alınganlık. Hassaslık. Hassasiyet.

Delicacy : Nefis yiyecek. Leziz lokma. İncelik. Nezaket. Zayıflık. Duyarlık. Naziklik. Hassaslık. Narinlik.

 

Acumen : Yerinde ve doğru karar alma yetisi. Basiret. Yerinde ve doğru karar alma. Yetenek. Keskin zek­a. Çabuk kavrama. Feraset. Çabuk kavrayış. Çabuk kavrama yeteneği.

Adorableness : Sevilmeye layık olma. Çekicilik. Sevimlilik. Kıymet. Tapılası olma. Şirinlik.

Acuity synonyms : steel trap, 20/20, visual modality, twenty twenty, acutance, cuteness, bittering, pointedness, bitterness, irritabilities, intelligence, emotionality, irritability, deepness, bitterer, feelin, ability, keenness, gray matter, sensitivities, sharpness, acridities, intensity, jaggedness, acuities, brain, sensibilities, fineness, precision, aesthesia, cleverness, ingeniousness, acumens.

Acuity zıt anlamlı kelimeler, Acuity kelime anlamı

Stupidity : Keleşlik. Ahmaklık. Sersemlik. Eşeklik. Akılsızlık. Mankafalık. Budalalık. Aptallık. Hıyarlık. Salozluk.

Acuity ingilizce tanımı, definition of Acuity

Acuity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Sharpness or acuteness, as of a needle, wit, etc.