Adımbaşı nedir, Adımbaşı ne demek

Adımbaşı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Birbirine yakın yerlerde, sık aralıklarla

"Adımbaşı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Adımbaşı bir nöbetçi."

Adımbaşı kısaca anlamı, tanımı:

Adım : Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Girişim, hamle. Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. İki diş arasındaki aralık. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.

Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmayan yer. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan.

Aralık : Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Tuvalet. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. Yarı açık, tam kapanmamış. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Ara. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. Uygun, elverişli durum, fırsat.

 

Sık : Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak. Çok bulunan, çok rastlanan. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla.