Adımsayar nedir, Adımsayar ne demek

  • Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet, pedometre

Bilimsel terim anlamı:

genel uygulayım: Bir yayanın adım sayısını veren araç.

İngilizce'de Adımsayar ne demek? Adımsayar ingilizcesi nedir?:

podometer

Fransızca'da Adımsayar ne demek?:

podomètre

Adımsayar anlamı, kısaca tanımı:

Adım : Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Girişim, hamle. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. İki diş arasındaki aralık. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.

Yürüme : Yürümek işi.

Gerçek : Yalan olmayan. Gerçeklik. Doğruluk. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl.

 

Sonuç : Yazının veya sözün bitim bölümü. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice. Öz, özet.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Maşa.

Pedometre : Adımsayar.