Addictive drug türkçesi Addictive drug nedir

  • Bağımlılık yapan ilaç.
  • Bağımlılık yapan madde.
  • Alışkanlık yapıcı madde.

Addictive drug ingilizcede ne demek, Addictive drug nerede nasıl kullanılır?

Addictive : Alışkanlık yapan. Bağımlılık oluşturan. Tiryakilik yaratan. Tiryaki eden. Katkı-gereci. Bağımlılık yapan. Katkı-özdeği. Alışkanlık oluşturan. Bağımlılık yaratan.

Drug : Ecza. İlaç. Uyuşturucu madde. Uyuşturucu vermek. İlaçla uyutmak. Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alıcının yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan madde veya ürün. tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf bir kimyasal madde veya ona eş değer olan bitkisel veya hayvansal kaynaklı, standart miktarda etkin madde içeren karışım, hlk. mualecat, em, im. İlaçla uyuşturmak. Uyuşturucu. Uyuşturucu ilaç katmak (yiyeceğe veya içeceğe). İlaç vermek.

Addictive drugs : Bağımlılık yapan madde. Alışkanlık yapan uyuşturucular. Bağımlılık yapan maddeler. Alışkanlık yapıcı madde. Bağımlılık yapan ilaç.

Addictive element : Alışkanlık yapan unsurlar. Zorunlu kullanıma neden olan bir şey. Alışkanlık yapan bir şey.

Addictively : Bağımlılık yaratarak. Alışkanlık yapan bir şekilde.

Addictiveness : Bağımlı olma durumu. Bağımlılık yapma niteliği.

 

İngilizce Addictive drug Türkçe anlamı, Addictive drug eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Addictive drug ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Narcotic drug : Uyuşturucu madde. Uyuşturucu ilaç. Uyuşturucu maddeler. Duyuları körelten ilaçlar.

Narcotic drugs : Duyuları körelten ilaçlar. Uyuşturucu maddeler.

Addictive drugs : Alışkanlık yapan uyuşturucular. Bağımlılık yapan maddeler.