Addisonhastalığı nedir, Addisonhastalığı ne demek

Addisonhastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Birincil hipoadrenokortisizm.

Addisonhastalığı anlamı, kısaca tanımı

Birincil hipoadrenokortisizm : Daha çok genç ve orta yaşlı dişi köpeklerde, böbrek üstü bezi kabuğununmuhtemelen immün aracılı sebeplerle yıkımı ve kabuğunbelirgin atrofisi sonucu tüm kortikosteroitlerin yetersiz veya hiç salgılanmamasından kaynaklanan, hiperkalemi, hipotansiyon, halsizlik, hemokonsantrasyon, ishal, hipoglisemi, deride pigmentasyon artışı sonucu derinin bronzlaşarak tunç veya esmer bir görünüm almasıyla belirgin bir iç salgı bezi hastalığı, Addison hastalığı, tunç hastalığı, immün aracılı hipoadrenokortisizm

Hipoadrenokortisizm : Böbrek üstü bezi kabuğundan yetersiz miktarda hormon salgılanması. Klinik bulgulara köpek dışındaki hayvanlarda nadiren rastlanır. Birincil hipoadrenokortisizm. İkincil hipoadrenokortisizm.

Birincil : Sırada, önemde ilk yeri alan. Asli.

Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.

Hipo : ClO- içeren bileşik. Ağartma işlemlerinde kullanılan Na, K, Ca, Mg hipokloritler. İşlemede saptama aşamasında en çok kullanılan kimyasal özdek (sodyum hiposülfit, tiyosülfit, Na2 S2 O3 . 5H2 O) ya da eriyiği. Alt, altında. Az, noksan.

 

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Diğer dillerde Addisonhastalığı anlamı nedir?

İngilizce'de Addisonhastalığı ne demek ? : addison’s disease