Adenocarcinoma türkçesi Adenocarcinoma nedir

  • Beze uru.
  • Adenokarsinom.
  • Adenokanser.
  • Bir vücut organının duvarında veya iç yüzey hücrelerinde oluşan kanser.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Adenokarsinon.
  • Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser.

Adenocarcinoma ingilizcede ne demek, Adenocarcinoma nerede nasıl kullanılır?

Acinic cell adenocarcinoma : Asinöz karsinom. Asinik hücre adenokarsinomu.

Cystic adenocarcinoma : Kistik adenokarsinom. Kistadenokarsinom.

Embryonal adenocarcinoma : Nefroblastom. Embriyonel adenosarkom.

Ileal adenocarcinoma : Genellikle kıvrım bağırsakta veya nadiren diğer ince bağırsak bölütlerinde bağırsak bezlerinden köken alan, 0.5-1.0 cm çapında, serozal yüzeylerde ise karnabahar benzeri üremelerle belirgin, belli ülkelerde genellikle 5 yaşındaki veya daha yaşlı koyun ve sığırlarda genellikle kesimde rastlantısal olarak görülen kötücül tümör, bağırsak adenokarsinomu. sadece belli bölgelerde tümörün çok görülmesinin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte eğrelti otu tüketimiyle ilişkilendirilmiştir. Kıvrım bağırsak adenokarsinomu.

Intestinal adenocarcinoma : Kıvrım bağırsak adenokarsinomu. Bağırsak adenokarsinomu.

 

Cystadenocarcinoma : Kistadenokarsinom. Kistik boşluklar içeren, bez dokusundan gelişen kötücül tümör, kistik adenokarsinom. en çok yumurtalıktan köken alır, ayrıca pankreas ve tiroit bezi dokusunda da görülür.

İngilizce Adenocarcinoma Türkçe anlamı, Adenocarcinoma eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adenocarcinoma ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

 

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Abaksiyal. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Adenocarcinoma synonyms : prostatic adenocarcinoma, glandular cancer, prostate cancer, glandular carcinoma, abdomen, adenocancer, a clay, abattoir, a dna, abdominal distention, malignant adenoma, abdominal pain, carcinoma.