Adenocyte türkçesi Adenocyte nedir

  • Herhangi bir bezin salgı hücresi.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Adenosit.

Adenocyte ingilizcede ne demek, Adenocyte nerede nasıl kullanılır?

Adenocystic carcinoma : Bantlar veya silindirler halinde hiyalinize veya müsinöz bir stromayla birbirinden ayrılmış epitel hücre kordonları içeren, yavaş gelişen, sıklıkla tükürük bezlerinde görülen kötücül tümör, adenoid kistik karsinom, silindrom. Adenokistik karsinom.

Adenocancer : Adenokanser. Adenokarsinom.

Adenocarcinoma : Beze uru. Bir vücut organının duvarında veya iç yüzey hücrelerinde oluşan kanser. Adenokarsinom. Adenokanser. Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser. Adenokarsinon.

Adenocele : Kistadenom. Adenosel.

Adenochondroma : Bez ve kıkırdak doku elemanlarından oluşan iyicil tümör. Adenokondrom.

Adenoangiosarcoma : Adenoanjiyosarkom.

Intestinal adenocarcinoma : Kıvrım bağırsak adenokarsinomu. Bağırsak adenokarsinomu.

Adeno associated viruses : Parvoviridae ailesinin dependovirüs cinsinde bulunan ve çoğalmaları için adenovirüslerin yardımına gereksinim duyan virüsler. Adenovirüslerle ilişkili virüsler.

Acinic cell adenocarcinoma : Asinöz karsinom. Asinik hücre adenokarsinomu.

 

Cystadenocarcinoma : Kistik boşluklar içeren, bez dokusundan gelişen kötücül tümör, kistik adenokarsinom. en çok yumurtalıktan köken alır, ayrıca pankreas ve tiroit bezi dokusunda da görülür. Kistadenokarsinom.

İngilizce Adenocyte Türkçe anlamı, Adenocyte eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adenocyte ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Adenocyte synonyms : abdominal pain, a amplitude mod, abdomen, abamectin, a band, abdominal palpation.