Adenom nedir, Adenom ne demek

Adenom; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör. Adenoma.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Dış ve iç salgı bezi organlarının kanal veya salgı hücrelerinden köken alan, çevre dokulardan kesin sınırla ayrılmış iyicil bez tümörü.

Teknik terim anlamı:

Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör, adenoma.

Adenom hakkında bilgiler

Adenom veya adenoma bezsel kökenli (orijinli) olan veya bezsel bir yapıda meydana gelen iyicil (benign) tümördür. Adenomlar kolon, adrenal, hipofiz, tiroid dahil birçok organda ortaya çıkabilirler. Her ne kadar adenomlar iyicil tümörler olsalar da, kötücül (habis, malignant) tümöre çevrilebilirler ve böyle olduklarında artık adenokarsinom diye anılırlar. Adenoma nedir ?

Adenom tanımı, anlamı

Aden : Salgı yapan organ, bez

Adenoma : [Bakınız: adenom]. Adenom.

Adenomatoid : Adenoma benzeyen, adenomu andıran.

Adenomatozis : Bez epitelinden köken almış çok sayıda iyicil tümör oluşması.

Adenomatöz : Adenoma ait olan.

Adenomatöz allantois displazisi : Kısraklarda yavru zarlarından allantoiste, çoğunlukla göbek kordonu çevresinde, çok sayıda, sert, sarımsı-kahverenginde, 1-5 santimetre çapında bez epitellerinin üremesinden kaynaklanan düğümcüklerin ve plakların oluşumuyla belirgin, patolojik değişim.

 

Adenomatöz bağırsak hiperplazisi : Domuzların bağırsak adenomatozisi.

Adenomer : Bez bölümü, salgı boşluğu, bezin etkin bölümü.

Adenomiyofibrom : Bağ dokunun, bez ve kas dokusu içeren iyicil tümörü.

Adenomiyozis : Bir yapılış bozukluğu veya bezlerin tümöral olmayan üremeleri sonucu bir organ veya dokunun mukozasındaki bezlerin kas tabakasında yer alması veya bezlerin kas tabakasına sızması veya yer değiştirmesi.

Bronş adenomu : Bronşiyal bez adenomu.

Bronşiyal bez adenomu : Bronşların yüzey epitelinden veya bronş müköz bezlerinden köken alan ve çoğunlukla lümene doğru parmak biçiminde gelişmeler gösteren, 2-4 santimetre çapında iyicil tümör, bronş adenomu.

Domuzların bağırsak adenomatozisi : Sütten yeni kesilmiş domuzlarda, şiddetli iştahsızlık, kilo kaybı ve bağırsaklardaki bezlerde adenomatöz değişiklikler ve villus atrofisiyle belirgin hastalık, adenomatöz bağırsak hiperplazisi. Campylobacter mucosalis ve Campylobacter hyointestinalis patolojik değişimlerin oluşumunda sorumlu tutulmakla birlikte, etken tam olarak ortaya konamamıştır.

Döl yatağı adenomiyozisi : Döl yatağında miyometriyumun kas demetleri arasında endometriyum bezlerinin bulunması. Doğuştan veya endometriyum hiperplazisinin bir sonucu olarak en çok köpek, kedi ve sığırlarda görülür.

Epididimis adenomiyozisi : Epididimis mukozasındaki bezlerin kas tabakasına yayılması. Yaşlı köpeklerde ve tosunlarda, kronik östrojenik uyarımlardan kaynaklanır ve spermatik granülomlara neden olur.

 

Hepatohücresel adenom : Karaciğer parenkim hücrelerinden köken alan, genellikle tek, kesin sınırlı iyicil tümörü.

Hipofiz adenomu : Hipofiz bezinin iyicil tümörü. Böbrek üstü bezinin kabuğunda çift taraflı hipertrofiye ve hiperplaziye neden olur.

İnterstisyel hücre adenomu : İntersitisyel hücre tümörü.

Kistik adenom : Kistadenom.

Kolanjiyohücresel adenom : Özellikle yaşlı köpek ve kedilerde görülen safra kanalı epitel hücrelerinden köken alan iyicil tümör.

Koyunların akciğer adenomatozisi : Koyun ve keçilerde görülen, kronik seyirli, D tipi retrovirüslerin oluşturduğu, akciğerleri normalin birkaç katı kadar büyümesi, ağırlaşması ve klinik olarak solunum güçlüğüyle ve egzersiz dayanıksızlığıyla belirgin bulaşıcı, çok sayıda, düşük dereceli karsinom özelliklerini gösteren bronşiyoloalveoler tümör oluşumuyla belirgin viral enfeksiyon, jaagsiekta, pulmoner adenomatozis, akciğer karsinomatozisi.

Kötücül pleomorfik adenom : Önceden varolan pleomorfik adenomdan köken alan kötücül epitel tümörü.

Langerhans adacıkları adenomu : İnsulinom.

Paratrikiyal adenom : Apokrin ter bezinden köken alan iyicil tümör. Kistik ve papiller tipleri vardır.

Pick tübüler adenomu : Androblastom.

Picktestiküler adenomu : Androblastom.

Pulmoner adenomatozis : Koyunların akciğer adenomatozisi.

Sebaseöz adenom : Yağ bezi adenomu.

Serüminöz bez adenomu : Dış kulak yolundaki bezlerin, genellikle 1 santimetre’den küçük, iyi diferensiye tübüler ve kistik üremelerle belirgin iyicil tümörü.

Silyar adenom : Gözde, siliyar epitelin pigmentsiz iç tabakasından gelişen iyicil tümör.

Tübüler adenom : Androblastom.

Yağ bezi adenomu : Yağ bezinden köken alan iyicil tümör, sebaseöz adenom. Özellikle yaşlı köpeklerin derisinde ve göz kapağında Meiboman bezinden köken alır.

Diğer dillerde Adenom anlamı nedir?

İngilizce'de Adenom ne demek ? : adenoma