Adenomere türkçesi Adenomere nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Bez bölümü, salgı boşluğu, bezin etkin bölümü.
  • Adenomer.

Adenomere ingilizcede ne demek, Adenomere nerede nasıl kullanılır?

Adenoma : Bez dokusunun selim bir tümörü. Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör, adenoma. Beze şeklinde olan iki taraflı tümör. Bezede oluşan iki taraflı tümör. Salgı bezesi uru. Adenoma. Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör. adenoma. Dış ve iç salgı bezi organlarının kanal veya salgı hücrelerinden köken alan, çevre dokulardan kesin sınırla ayrılmış iyicil bez tümörü. Adenom. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Adenomas : Beze şeklinde olan iki taraflı tümör. Adenoma. Bezede oluşan iki taraflı tümör.

Adenomatoid : Adenomatoid. Adenoma benzeyen, adenomu andıran. Adenomatoıd.

Adenomatosis : Adenomatoz. Adenomatozis. Bez epitelinden köken almış çok sayıda iyicil tümör oluşması.

Adenomatous : (tıp veya medikal terimi) adenoma ile ilgili olan. Adenomatöz. Beze dokusu hücrelerinin sayısının anormal olarak artması. Adenoma ait olan. İki taraflı beze tümörü ile ilgili. Adenomatoz.

Ceruminous gland adenoma : Dış kulak yolundaki bezlerin, genellikle 1 santimetre’den küçük, iyi diferensiye tübüler ve kistik üremelerle belirgin iyicil tümörü. Serüminöz bez adenomu.

 

Adenomyoma : Adenomiyom.

Adenomatous intestinal hyperplasia : Domuzların bağırsak adenomatozisi. Adenomatöz bağırsak hiperplazisi.

Adenomyosarcoma : Adenomiyosarkom. Wilms tümörü. Adenofibrosarkom. Nefroblastom.

Adenomatous allantoic dysplasia : Kısraklarda yavru zarlarından allantoiste, çoğunlukla göbek kordonu çevresinde, çok sayıda, sert, sarımsı-kahverenginde, 1-5 santimetre çapında bez epitellerinin üremesinden kaynaklanan düğümcüklerin ve plakların oluşumuyla belirgin, patolojik değişim. Adenomatöz allantois displazisi.

İngilizce Adenomere Türkçe anlamı, Adenomere eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adenomere ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

 

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksendışı.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdomen : Batın. Karın. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen.

Adenomere synonyms : a c syndrom, a band, abdominal ovariectomy, abdominal distention, abdominal fat necrosis, a clay.