Adenosine türkçesi Adenosine nedir

  • Bir pürin bazı olan adeninin riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.
  • Ribonükleik asitten oluşan beyaz kristalli nükleosit.
  • Bir pürin bazı olan adeninin riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlanması ile oluşan nükleosit.
  • Bir pürin bazı olan adeninin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.
  • Adenozin.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Adenosin.

Adenosine ingilizcede ne demek, Adenosine nerede nasıl kullanılır?

Adenosine deaminase : Adenozin deaminaz. Pürin nükleotitlerin yıkım yolunda amp’ı ımp’a veya adenozini inozine katalize eden, eksikliğinde bağışıklık yetersizliğine yol açan enzim.

Adenosine diphosphate : Adenosin difosfat. Adp. Adenozin difosfat. Dadp.

Adenosine monophosphate : Adenozin monofosfat. Amp. Damp.

Adenosine triphosphatase : Adenozin trifosfataz. Atpaz. Atp sentetaz.

Adenosine triphosphate : Atp. Adenozin trifosfat. Riboz şekerli nükleotit ve üç fosfattan oluşan organizmalarda depolanan enerji şekli (biyoloji terimi). Adenosin trifosfat.

Adenose : Bezeye benzer. Bezelerle dolu. Beze gibi.

Cyclic adenosine monophosphate : Camp. Döngüsel adenozin monofosfat. Adenozin monofosfatta şekerin 5ı karbonuna bağlı fosforik asidin adenilat siklaz aracılığıyla ribozun 3ı karbonuna bağlanmasıyla meydana gelen, hormon vb. maddelerin fonksiyonlarına aracılık eden bir nükleotit, siklik amp, camp, halkasal adenozin monofosfat. ikinci haberci olarak çeşitli metabolik yolların düzenleyicisi olan önemli bir molekül. Siklik adenozin monofosfatı.

 

S adenosylmethionine : Sam. Transmetilaz reaksiyonlarında metil grubu vericisi, sam. S-adenozilmetiyonin.

Adenosarcoma : Adenosarkom.

Adenosis : Beze dokusunun büyümesi veya anormal oluşumu. Adenoz. (tıp veya medikal terimi)herhangi bir beze hastalığı.

İngilizce Adenosine Türkçe anlamı, Adenosine eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adenosine ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Nucleoside : Nükleozid. Nükleosid. Dna ve rna'da bulunan şeker ve bazdan oluşan organik bileşik (biyokimya). Bir pürin veya pirimidin bazının riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan bir bileşik. Riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan herhangi bir grup bileşik. adenozin, sitidin, üridin, timidin, guanidin gibi. Nükleosit. Nükleotidlerin hidrolizinden meydana gelen bir madde grubu.