Administration türkçesi Administration nedir

 • Bir iş ya da çalışma takımını, bir örgüt ya da kuruluşu amaca uygun olarak yönlendirme.
 • Uygulama.
 • Yönetme.
 • Yönetim.
 • Hükümet.
 • Yerine getirme.
 • Hükümet (amerikan ingilizcesi).
 • İdarecilik.
 • Yöneticilik.
 • Daire.
 • İdare.
 • Bakanlar kurulu.
 • Ettirme.
 • Müessese.
 • İç yönetim.

Administration ile ilgili cümleler

English: The administration approved the budget.
Turkish: Yönetim bütçeyi onayladı.

English: He's in charge of administration at the hospital.
Turkish: O, hastanenin yönetiminden sorumlu.

English: Our school administration decided to do away with that school rule.
Turkish: Okul idaremiz o okul kuralını ortadan kaldırmaya karar verdi.

English: Did the Bush administration cooperate with al-Qaida?
Turkish: Bush yönetimi El Kaide ile işbirliği yaptı mı?

English: Give the administration a chance.
Turkish: Yönetime bir şans ver.

Administration ingilizcede ne demek, Administration nerede nasıl kullanılır?

Administration buildings : Yönetim yapıları. Üretim ve yapım işlerinin yönetimi amacıyla içerisinde çalışılan ve içlerinde üretim yapılmayan yapılar. İdare binası. Yönetim binası.

Administration contract office : İdare sözleşme ofisi.

Administration control of the budget : Ödenekliğin uygulanılmasında yetkili yönetim kuruluşlarınca yapılacak denetleme. Ödeneklik yönetim denetimi.

 

Administration of an oath : Yemin ettirme.

Administration of justice : Yargı idaresi. Yargı. Adliye. Kaza uygulamaları. Adalet yönetimi.

Housing development administration of turkey : Konut gereksinimini karşılamak, konut inşaatı yapımına ilişkin yöntem ve esasları belirlemek, ülke koşullarına uygun inşaat teknikleri ve araç gereçıerini devlet desteği ile geliştirmek amacıyla 1984 yılında kurulan başkanlık. Toki. Toplu konut ve kamu ortaklığı idaresi başkanlığı. Başbakanlık toplu konut idaresi. Toplu konut idaresi başkanlığı.

Administration school : Yönetim ve iş yetenekleri eğitimi veren fakülte. İşletme fakültesi.

Bachelor of business administration : İşletme mezunu. İş yönetimi alanında lisans diploması sahibi mezun. B.b.a. İş idaresi lisansı.

Administration officer : İdare memuru. İdari görevlerle ilgilenen memur.

General administration expenses : Genel yönetim giderleri. İşletmenin yönetimi için zorunlu olan, ancak ne üretim ne de pazarlama ve satış işleriyle doğrudan doğruya ilgili bulunmayan işlemler için yapılan giderler.

İngilizce Administration Türkçe anlamı, Administration eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Administration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

County council : İl meclisi.

Political : Devlet. Devlete ait. Siyasi. Politik. Siyasal. Politikayla ilgilenen. Hükümete ait.

Chancelleries : Yüksek mahkeme. Kançılarya. İdari işler.

Consummation : İtmam. Tamamlama. İkmal etme. Gaye. Mükemmellik. İkmal. Tamamına erdirme. Amaç.

Command : Emir. Emir vermek. Bilgisayar, jimnastik alanlarında kullanılır. Yönetmek. Kumanda etmek. Emretmek. Hüküm sürmek. Hakim olmak. Layık olmak.

Governing body : Yönetim birimi. Yönetim kurulu.

Applying : Yayma veya germe. Uygulanma. Kullanma. Yazılı şekilde müracaat etme. Uygulanıyor.

Chairmanship : Riyaset. Yöneticilik hakları ve nitelikleri. Başkanlık.

Causing : Sebebiyet. Neden olan. Sebep olan. Meydana gelme. Gerçekleşme.

Directorship : Müdürlük makamı. Müdüriyet. Amirlik. Müdürlük. Direktörlük.

Administration synonyms : power structure, line management, government officials, planning board, administrative city, above the water, govt, dispensations, brass, governments, comparing, apartment, administratorship, executions, disposal, circler, superintend, managing, closed circular region, helm, body, polity, government, directorates, mastership, chancellery, establishment, dept, conn, top brass, governorship, circlers, execution.

Administration ingilizce tanımı, definition of Administration

Administration kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Direction. Management. The act of administering. Government of public affairs. The conducting of any office or employment. The service rendered, or duties assumed, in conducting affairs.