Admins türkçesi Admins nedir

  • Windows 95 ortamında sistem yönetimini düzenleyen programlar.
  • Yönetici.
  • Yöneticiler.

Admins ingilizcede ne demek, Admins nerede nasıl kullanılır?

Domain admins : Etki alanı yöneticileri.

Admin : İdare. Yönetim. Yönetici.

Adminiculum : Adminikulum. Destek, dayanak.

Adminisrative machinery : Yönetim düzenleşimi. Eğitim hizmetinin görülmesine ve istenilen sonuçların elde edilmesine yarayan kuruluşlar, araçlar. bir eğitim kurumunun ya da dizgesinin denetimi ve yönetiminde baş vurulan değişmez, çok kez kendiliğinden işleyen kural ve uygulamaların tümü.

Administer : Uygulamak. Tatbik etmek. İdare etmek. Tedvir etmek. Sağlamak. Hizmet etmek. Tayin etmek. Vermek (ilaç veya ceza vb). Vermek. Verdirmek.

Administer a medicine : İlaç vermek.

Administer an oath to somebody : Yemin ettirmek.

Administer to hospital : Hastaneye yatırmak. Hastaneye kaldırmak. Hastaneye almak.

Administer the law : Yargıçlık yapmak. Adaleti yerine getirmek.

Administer an oath : Andiçirme. Yemin ettirmek. Ant içirmek.

İngilizce Admins Türkçe anlamı, Admins eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Admins ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sustain : Hakkını vererek yapmak. Desteklemek. Telli çalgılarda çalgının yapımında kullanılan ağaç, köprü, tel gibi birçok bileşene bağlı olarak farklılık gösterebilen, tele vurulması ile başlayan tınının tamamen susmasına kadar geçen süre. Finanse etmek. Doğrulamak. Geçindirmek. Devam ettirmek. Güç vermek. Onaylamak.

 

Administratrices : Kadın idareci. Kayyım. Kadın vasi. Vasi. Kadın yönetici. Vekil. Müdür. Tasfiye memuru. İdareci.

Executives : Hükümet. İdareci. Üst yönetim.

Attorn : Mülkün yeni malikini tanımak. Devretmek. Yeni sahiplerin haklarını kabul etmek. Aktarmak. Elden çıkarmak. Kiracı olmaya razı olmak. Kiranın devrine muvafakat etmek. Yeni sahiplerin sahiplik haklarını tanımak. Transfer etmek.

Acting manager : Tiyatronun sanat dışındaki işlerini yürüten görevli. Tiyatronun sanat dışındaki her türlü yönetsel ve parasal işlerinin başında olan yetkili. Tiyatro sorumlusu.

Archon : Eski atina'da yüksek mahkeme yargıcı. Eski yunanistan'da en yüksek dokuz devlet görevlisinden her biri. Hükümdar. Arhont. Eski atina'da yüksek mahkeme yargıcı (yunanistan).

Hold : Geçerli olmak. Kaldırmak. Gemi ambarı. Alıkoymak. (ağırlık) taşımak. Almak. Düzenlemek. Sadık kalmak. İyi çekim. Durmak.

Avow : Kabul. Kabul ve teyit etmek. Açıkça söylemek. Kabul etme. İkrar. Beyan etmek. İlan. İtiraf etme. İtiraf. İtiraf etmek.

 

Acknowledge : Aklama. Alındığını bildirmek. Teşekkür etmek. Onaylamak. Doğruluğunu kabul etmek. Bir paranın ödenmiş olduğunu açıklayan imzalı yazılım. kişiyi sorumluluktan, borçtan, sözleşmeye ilişkin yargılardan tüm olarak aklanabilmek amacıyla düzenlenerek ona verilen imzalı belge. dernek ya da ortaklık genel kurullarında, yöneticilerin her hangi bir sorumluluğu olmadığı yolunda alınan karar. İtiraf etmek. Kabullenmek. Bildirmek (bir şeyin alındığını veya farkedildiğini).

Prise : Kaldıraçla kaldırmak. Zorlayıp açmak. Manivela. Manivela ile açmak. Manivela ile kaldırmak. Manivela ile zorlamak.

Admins synonyms : make no bones about, administrant, respect, business leader, look up to, admin, envy, squeal, administrative director, profess, esteem, administrative, adjudge, avouch, fink, archons, concede, boss, directors, administrator, write off, prize, administrants, ins, declare, bosses, value, administrators, business manager, confess.

Admins zıt anlamlı kelimeler, Admins kelime anlamı

Deny : Yalanlamak. Yoksamak. Yoksun bırakmak. Mahrum etmek. İnkar etmek. Yadsımak. Danmak. Esirgemek. Nasip etmemek. Reddetmek.

Disavow : Reddetmek. Kabul etmemek. Onaylamamak. Tanımamak. Danmak. İnkar etmek. Doğruluğunu kabul etmemek. Yalanlamak.

Disrespect : Saygısızlık etmek. Saygısızlık yapmak. Saymazlık. Nezaketsizlik. Kabalık etmek. Hürmet etmemek. Hürmetsizlik. Saygısızlık. Saymamak. Kabalık.

Admins antonyms : look down on, disesteem.