Adulterate türkçesi Adulterate nedir

Adulterate ile ilgili cümleler

English: The milk was adulterated with water.
Turkish: Süt, su ile karıştırılmış.

English: You should not adulterate wine with water.
Turkish: Şarabı suyla bozmamalısın.

Adulterate ingilizcede ne demek, Adulterate nerede nasıl kullanılır?

Adulterated : Mahlut. Katkılı. Saf olmayan. Karışık. İçine yabancı madde karıştırılmış.

Adulterated foods : Katışık gıda. Saflığı giderilmiş gıda maddesi.

Adulterated milk : Su veya başka sıvılarla karıştırılmış olan süt. Katkılı süt. Sulandırılmış olan süt.

Adulterates : Yabancı madde katmak. Seyreltmek. İçine yabancı madde katmak. Saflığını bozmak. Hileli. Bozmak. Yabancı madde karıştırarak. Karıştırmak. Hile katmak. Karışık.

Unadulterated : Katışıksız. Saf. Arı. Su katılmamış (mecazi). Tam. Sağ. Hilesiz. Katıksız. Karıştırılmamış. Katkısız.

Adulterations : Malın niteliğini sorma. Katıştırma. Tağşiş. Aldatma. Dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma. Seyreltme. Hile. Karıştırma. Hile katma. Kandırma.

 

Adulteration : Kandırma. Madensel paralarda bulunan değerli maden niceliğini azaltma. bazı özdeklere değeri çok düşük bazı özdekler katılması. Karıştırma. Tağşiş. Niteliği bozma. Katıştırma. Seyreltme. Aldatma. Dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma. Malın niteliğini sorma.

Adulter : Zina yapan.

Adulterants : Adulteran. Saflığı bozucu madde. Karıştırılan madde.

Adulterating : Hileli. Yabancı madde karıştırarak. Seyreltmek. Bozmak. Değerini düşürmek. Karıştırmak. Saflığını bozmak. İçine yabancı madde katmak. Yabancı madde katmak. Karışık.

İngilizce Adulterate Türkçe anlamı, Adulterate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adulterate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Rarefies : Seyrekleşmek. Arıtmak. Yoğunluğunu azaltmak. Seyrelmek. İnceltmek. Seyrekleştirmek. Tasfiye etmek.

Catchiest : Kolayca akılda kalan. Çekici. Aldatıcı. Akılda kolay kalan. Hoş ve kolaylıkla akılda kalan. Akılda kalıcı. Cazip. Hoş. Alımlı.

Blends : Karışımlar. Karışım. Harman. Harmanlama.

Affect : Hoşlanmak. Üzmek. Poz yapmak. Etki etmek. Tesir etmek. Sevmek. Duygulandırmak. Etkilemek. Dokunmak.

Asstd : Seçilmiş türlerden oluşan. Çeşidine göre ayarlanmış. Değişik türlerden oluşan. Çeşitli. Türlü.

Bemean : Alçaltmak. Adileştirmek.

Rarefied : (hava) oksijeni az. Arıtmak. Seyreltilmiş. Seyrelmek.

Colorable : Yalandan. İnandırıcı. Uydurma. Aldatıcı. Sahte. Zahiri. Akla uygun. Yanıltıcı.

Add : Sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Ekleme. Artırmak. Ekleme yapmak. Neticelenmek. Aşınma payına bağlı yeni bir varlık biriminin, işletme varlığına eklenmesi, ya da varlık içindeki bir birimin yeniden yapım özelliğiyle genişletilmesi. Katmak. Çalmak. Bindir.

 

Assorted : Çeşit çeşit. Türlü. Muhtelif. Çeşidine göre ayrılmış. Çeşitli.

Adulterate synonyms : doctor up, abash, doctor, abashing, calicos, abashes, adulterated, dishonest, dilute, fraudulent, abolishes, attenuate, extend, thin down, attenuates, falser, bastardize, bastardise, addlings, thin of, become cheap, water down, rarefying, load, browse, churn, abolish, addles, adulterates, blent, sophisticates, bastardizing, alloying.

Adulterate zıt anlamlı kelimeler, Adulterate kelime anlamı

Pure : İffetli. Katışıksız. Temiz. Sırf. Sade. Katkısız. Namuslu. Kötülükten uzak. Kusursuz. İçinde yabancı özdek bulundurmayan, temiz, katışıksız (özdek).

Adulterate ingilizce tanımı, definition of Adulterate

Adulterate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To commit adultery. To defile by adultery. Tainted with adultery.