Adulteraton türkçesi Adulteraton nedir

  • Bir mala daha ucuz bir nesne karıştırarak niteliği düşürme.
  • Niteliği bozma.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Adulteraton ingilizcede ne demek, Adulteraton nerede nasıl kullanılır?

Adulterator : Kalitesiz yapan kişi veya şey. Sahtekar. Hilekar. Yozlaştıran kişi veya şey.

Adulterators : Kalitesiz yapan kişi veya şey. Sahtekar. Yozlaştıran kişi veya şey. Hilekar.

Adulterate : Hile katmak. Bozmak. İçine yabancı madde katmak. Yabancı madde karıştırarak. Karışık. Seyreltmek. Saflığını bozmak. Değerini düşürmek. Yabancı madde katmak. Karıştırmak.

Adulterated : İçine yabancı madde karıştırılmış. Saf olmayan. Karışık. Katkılı. Mahlut.

Adulterated foods : Katışık gıda. Saflığı giderilmiş gıda maddesi.

Adulterant : Saflığı bozucu madde. Adulteran. Karıştırılan madde.

Adulterated milk : Sulandırılmış olan süt. Katkılı süt. Su veya başka sıvılarla karıştırılmış olan süt.

Unadulterated : Som. Karıştırılmamış. Katkısız. Arı. Katışıksız. Sağ. Tam. Saf. Katıksız. Su katılmamış (mecazi).

Adulteration : Yemde doğal olarak bulunabilen fakat hayvanlara zararlı etki yapmayacak düzeylerde olanların dışında yemlere zehirli ve zararlı olabilecek madde, yabancı ot tohumu, besleme değeri olmayan madde, emniyetli olmayan pestisit veya kimyasal madde; tolerans sınırını aşacak miktarlarda boya, konservatif vb. katkı maddelerinin katılması; yemdeki değerli maddelerin tamamı veya bir kısmı yerine daha az değerli maddelerin katılması işlemi. herhangi bir gıdanın veya malzemenin özelliklerini bozacak bir şeyle karıştırılması, hile. Katıştırma. Dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma. Aldatma. Hile. Niteliği bozma. Kandırma. Hile katma. Malın niteliğini sorma. Madensel paralarda bulunan değerli maden niceliğini azaltma. bazı özdeklere değeri çok düşük bazı özdekler katılması.

 

Adulterating : Hile katmak. Hileli. Bozmak. İçine yabancı madde katmak. Karıştırmak. Yabancı madde karıştırarak. Yabancı madde katmak. Seyreltmek. Saflığını bozmak. Değerini düşürmek.

İngilizce Adulteraton Türkçe anlamı, Adulteraton eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adulteraton ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori probability : Öncül olasılık.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

Changer : Değiştiren. Değiştirici. Takası yapan.

Impureness : Kirlilik. Ahlaksızlık. Saf olmama. Katışıklık. Saf olmama durumu. Ahlaksız olma durumu. Temiz olmama durumu. Ahlaken bozulmuş olma durumu.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

 

Adulteraton synonyms : abadir test, a posteriori probability, adulteration, a priori analysis, modifier, a posteriori information, debasement, a posteriori criteria, a error, a level, a priori information, impurity.

Adulteraton zıt anlamlı kelimeler, Adulteraton kelime anlamı

Purity : Temizlik. Arılık. Saflık. Bir olayın başka olayların etkileri ya da ikincil özelliklerinden yalıtılmış olma ya da bir ölçme aracının çeşitli uygulamalarında aynı boyuta ilişkin ölçümler verme özelliği.

Pure : Bir kimyasal özdeğin yabancı özdeciklerden arınmış niteliği. İçinde yabancı özdek bulundurmayan, temiz, katışıksız (özdek). Salt. Masum. Namuslu. Sade. Elmas gibi. Temiz. Halis. Katıksız.