Advisement türkçesi Advisement nedir

Advisement ingilizcede ne demek, Advisement nerede nasıl kullanılır?

Under advisement : Müzakere altında. Tartışma altında. -ın tavsiyesi altında.

Advise against : Karşı uyarmak. Uyarmak. Karşı ikaz etmek.

Advise on : Öğüt vermek. Öğütlemek. Tembih etmek. Nasihat çekmek. Öğütte bulunmak.

Advise somebody of something : Uyarmak.

Advise with : Akıl sormak. Danışmak.

Advisership : Rehberlik eden bir kimsenin bürosu. Danışmanlık bürosu.

Advisees : Tavsiye alan. Tavsiye alana kişi. (eğitim) bir grup öğrenci arasından ders seçiminde yardımcı olması için fakülte öğrenci danışmanı olarak göreve getirilmiş olan öğrenci. Danışan.

Advisers : Danışman. Danışman öğretmen. Akıl hocası. Müşavir.

Advisedly : Bile bile. Düşünüp taşınarak. İyice düşünüp. Kasten. Taammüden. Tedbirli olarak. İyice düşünerek. Tartıp biçerek. Akıllıca.

Advises : Tavsiyede bulunmak. Danışmak. Akıl vermek. Haber vermek. Tavsiye etmek. Nasihat etmek. Öğüt vermek. Öğütlemek. Uyarmak. Fikir vermek.

İngilizce Advisement Türkçe anlamı, Advisement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Advisement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Think : Bellemek. Saymak. Planlamak. Zannetmek. Ummak. Aklına sığdırmak. Fikirleşmek. Hatırlamak. Beklemek. Anımsamak.

Conference : Görüşme. Kongre. Meşgul. Toplantı. Lig. Birlik. Konferans. Konferans yapmak.

Excogitation : Tasarlama. İcat etme. Çıkartma. Düşünüp bulma.

Advice : Uyarı. Salık. Akıl. Hüküm. Tavsiye. Yatırımı ya da saycaları bulunanları, yapılan tüm ödemeler ve bunlar sayışımına alınan paralar için bankalarca kendilerine gönderilen ödeme ve alma bildirgesi. Bilgi. Talimat. Fikir.

Consultation : Danışık. Muayene. Başvurma. Baş vurma. Hukuk, veterinerlik alanlarında kullanılır. Geneş.

Argument : Görüş. Yargılama. Argüman. Bir tiyatro yapıtının baş tarafına yazılan oyun özeti bk. baş özet; inandırıcı söz, sahne. Çıkarım. Delil. Münakaşa. Üzerinde konuşma. Savunma. Tez.

Mooting : Tartışma. Münazara. Münakaşa. Tartışmak.

Counselling : Tavsiye etme. Rehberlik. Danışmanlık.

Consultations : Yapılan danışmalar. Muayene.

Cogitation : Düşünce. Enine boyuna düşünme. İyice düşünme. Düşünüp taşınma. Fikir.

Advisement synonyms : conferring, consultative, consideration, contemplation, negotiation, parley, parleyed, advisory, cerebrations, cogitations, deliberations, debate, parleys, help desk, consulting, cuonceling, parleying, colloquiums, cerebration, advices, colloquium, weighing, contemplations, concultation, figuring, discussion, considerations, come up with, negotiations, consultancies, counseling, discussions, palaver.

Advisement ingilizce tanımı, definition of Advisement

Advisement kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Counsel. Information. Advice.