Aethers türkçesi Aethers nedir

  • Eskiden beri uzay boşluğunu doldurduğu varsayılan esnek bir madde.
  • Gökyüzü.
  • Hava.
  • Lokman ruhu.
  • Eter.
  • Esir.
  • Lokmanruhu.

Aethers ingilizcede ne demek, Aethers nerede nasıl kullanılır?

Aether : Lokman ruhu. Hava. Gökyüzü. Esir. Eskiden beri uzay boşluğunu doldurduğu varsayılan esnek bir madde. Lokmanruhu. Eter.

Aethereally : Narin bir şekilde. Çok hafif olarak. Eterik olarak. Ruhani olarak.

Aethimizol : Yapısında ksantin çekirdeği bulunan ve uyarıcı olarak kullanılan bir ilaç. Atimizol.

Hypaethral : Damsız. Açık havada. Çatısız. Açık hava. Üstü açık. Açık havada olan.

Metaethics : Felsefenin temel görevinin, dilin mantıksal analizi veya kavram çözümlemesi olduğunu öne süren analitik felsefenin etik alanındaki tavrı ve yaklaşımını ifade eden, normatif etik kurallar koyma yerine ahlaki durumları analiz etmeyi ve içyüzünü incelemeyi savunan etik görüş, analitik etik, eleştirel etik. Metaetik.

Aetiological diagnosis : Etiyolojik tanı. Kauzal tanı.

Aetiofable : Nedenli öykünce. Hayvanların yaratılış ve yaşantılarıyla, hayvan yaratıcının özellik ve niteliklerini anlatan öykünce türü. bk. öykünce, nedenli saga.

Aetiological dite : Nedenli saga. Konusuna giren nesne ya da olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan saga türü. bk. saga. krş. doğa sagası.

 

Aetiological fable : Hayvanların yaratılış ve yaşantılarıyla, hayvan yaratıcının özellik ve niteliklerini anlatan öykünce türü. bk. öykünce, nedenli saga. Nedenli öykünce.

Tetraethylammonium : Tetraetilamonyum.

İngilizce Aethers Türkçe anlamı, Aethers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aethers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Helot : Ispartalı köle (tarih terimi). Helot. Kul. Köle. Eski ısparta'da toprağa bağlı yerli halk, devlet köleleri.

Captive : Mahpus. Baskı altında. Kısıtlanmış. Kapatılmış. Esir düşmüş. Rehine. Tutsak edilmiş. Mahkum. Emir. Savaş esiri.

Air : Gösteriş yapmak. Melodi. Yayına sokmak. Tenek. Arya. Teneklendirerek kurutmak. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Hafif rüzgar. Kurutmak. Yayın.

Ether : Veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve dietil eter yapısında olan uçucu genel anesteziklerin en güvenli olanı. genel formülü r-o-r’ olan, polar moleküllerden oluşan ve endüstride çözücü olarak sık kullanılan, bir kez alkillenmiş alkol veya iki kez alkillenmiş su türevi, lokman ruhu.

Aero : Uçakla ilgili. Hava, gaz. Ero. Gaz. Uçak. Havacılıkla ilgili. Havacılık. Havayla ilgili.

Empyreal : Gökkubbe. Ulu. Gök. Göksel. Yüce.

Learning : Sürekli öğrenme. Öğrenme. Belli durumlar ve sorunlar karşısında tepki ve davranış oluşturma, bunları değiştirerek yenilerini edinebilme yeteneği. 2-ekinin iletilme ve yayılma süreci. Bilgi. Öğrenim. Tahsil. Kavramsal düzenlemeler yapma süreci. 2-alıştırma ve uygulamaların oldukça sürekli olan etkilerine verilen ad. belli bilgi, beceri ve anlayışlar edinme. tepki ve davranışlarda her zaman ya da kimi durumlarda yaşantıların oluşturduğu değişme. İrfan. Bilim. İlim.

 

Anaesthetic : Anastetik. Bayıltıcı. Anestetik ilaç. Uyuşturucu ilaç. Anestetik. Anestezi uyandıran, uyuşturucu, anesteziyle ilgili olan. Anestezik. Uyuşturucu.

Enslaved : Esir edilmiş. Esir düşmüş. Köleleştirilmiş. Esarete düşmüş.

Anesthetic : Uyuşturucu. Anestetik. Anestetik ilaç. Solunum ve dolaşım özekleri dışında tüm bedende ya da bir bölümde duyumların yitirilmesine neden olan bileşik. Duyumsuzlaştırıcı. Anestezi meydana getiren, anestezi oluşturucu ilaç, uyartıya karşı hissiz kılan, duyarsız, anestezik. Uyuşturucu ilaç. Anestezik. Uyutucu.

Aethers synonyms : encyclopaedism, eruditeness, bondsmen, atmospheres, ambiences, skies, bondslave, ambiance, encyclopedism, erudition, devotee, bondmen, etheric, aerial, learnedness, heaven, canopy of heaven, sky, firmament, lokman spirit, azures, skys, aromas, bondman, sphere, airs, captives, attach, atmospheric, ambience, ethers, bondsman, heavens.

Aethers zıt anlamlı kelimeler, Aethers kelime anlamı

Detach : Ayrılmak. Çıkmak. Çözmek. Koparmak. Çıkarmak. Ayırmak. Özel görevlendirmek. Kesip ayırmak. Kaldırmak.