Afaki nedir, Afaki ne demek

Afaki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gereksiz, önemsiz (söz)
  • Bir kaynağa dayanmayan, hayalî.

"Afaki" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Biraz afaki sohbetten sonra oradan kalktık." - A. Rasim

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Gözde göz merceğinin bulunmaması.

İngilizce'de Afaki ne demek? Afaki ingilizcesi nedir?:

aphakia

Afaki hakkında bilgiler

Afaki, gözde lensin bulunmaması durumudur. Ameliyatla alınmış olabileceği gibi delici bir yara veya ülser, veya konjenital bir anomali (kalıtsal bir bozukluk) nedeniyle de olabilir. Akomodasyon kaybı ve hiperopiye neden olur. Vitre veya retinanın çıkması ve glokom bilinen komplikasyonlarındandır.

Afaki anlamı, tanımı:

Afak : Ufuklar.

Afakilik : Nesnellik.

Gereksiz : Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz. Boş yere.

Önemsiz : Önemi olmayan, ehemmiyetsiz.

Dayanma : Dayanmak işi.

Hayal : Görüntü. Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya. Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun. İmge. Belli belirsiz görülen şey, gölge.

Lens : Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek, kontak lens. Mercek.

 

Bulunma : Bulunmak işi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Bir : Ancak, yalnız. Bir kez. Beraber. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Tek. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sayıların ilki. Aynı, benzer.

Diğer dillerde Afaki anlamı nedir?

İngilizce'de Afaki ne demek? : (konu?ma) small, wandering, rambling; objective