Aforesaid türkçesi Aforesaid nedir

 • Mezkur.
 • Yukarıda geçen.
 • Yukarıda bahsi geçen.
 • İsmi geçen.
 • Anılan.
 • Bahsi geçen.
 • Yukarıda bahis konusu edilen.
 • Söz konusu.
 • Daha önce belirtilen.
 • Daha önce söylenilen.
 • Adı geçen.

Aforesaid ingilizcede ne demek, Aforesaid nerede nasıl kullanılır?

The aforesaid : Anılan. Daha önce belirtilen. Daha önce söylenilen. Mezkur. Söz konusu. Yukarıda bahsi geçen. Baha önce söylenen. Yukarıda bahis konusu edilen. Bahsi geçen. Adı geçen.

Pinafores : Çocuk önlüğü. Göğüslük. Bluz üzerine giyilen askısız elbise. Önlük. Bebek önlüğü.

Afore mentioned : Daha önce belirtilen. Yukarıda sözü edilen.

Afore : Daha önceki. Daha önce.

Aforecited : Daha önce veya yukarıda bahsedilen veya verilen veya sözü edilen. Daha önce söylenen. Yukarıda adı geçen. Daha önce sözü edilen.

The aforementioned : Evvelden bahsedilen. Önceden anılan. Sözü edilen. Adı geçen. Daha önce bahsedilen. Sözü geçen. Daha önce belirtilen. Mezkur. Bahsi geçen. Yukarıda geçen.

Aforethought : Önceden tasarlanmış. Mutasavver. Düşünülmüş. Önceden düşünülmüş. Taammüden. Kasıtlı. Planlanmış.

Of malice aforethought : Kasten.

Malice aforethought : Taammüt. Taammüd. Kasıt. Cürmü kast.

Aforetime : Önceden. Evvelden.

İngilizce Aforesaid Türkçe anlamı, Aforesaid eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Aforesaid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aforenamed : Yukarıda adı geçen.

Afore mentioned : Yukarıda sözü edilen.

The aforesaid : Baha önce söylenen.

Aforementioned : Sözü edilen. Önceden anılan. Evvelden bahsedilen. Sözü geçen.

The foregoing : Yukarıda anılan. Önceki. Yukarıdaki. Evvelki.

Citatory : Alıntı yapılan. Dua edilen.

Above named : Aynı metinde daha önce bahsedilen. Evvelce söylenmiş. Yukarıda sözü edilen.

On the nail : Peşin para ile. Derhal. Bir an önce. Oracıkta. Peşin. Peşin olarak. Hemen.

Supra : Daha çok. Üstün. Üst, üstünde, yukarı tarafta. Ötesinde. Supra. Üstünde. Yukarıda zikredilen. Yukarıda.

Topic : Topik. Tema. Konu. Mesele. Mevzu. Başlık. Bahis. Konular.

Aforesaid synonyms : same, question, ib, saids, in question, before mentioned, alluded to, the point in question, questions, said, mentioned, the aforementioned, topics, forenamed, foregoing, forementioned.

Aforesaid zıt anlamlı kelimeler, Aforesaid kelime anlamı

Other : Başka biçimde. Bundan başka. Öbür. Özge. Başka türlü. Öbürü. Başkası. Geçen. Özgesi. Sonraki.

Aforesaid ingilizce tanımı, definition of Aforesaid

Aforesaid kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Said before, or in a preceding part. Already described or identified.