Afrika nedir, Afrika ne demek

Afrika; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri

Afrika hakkında bilgiler

Afrika, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 32,2 milyon km²lik alanı ile dünya yüzölçümünün %6'sını ve dünya üzerindeki toprakların %24,4'ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfusunun %15'ini barındırır. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrelenmiştir. Madagaskar'ı ve çeşitli takımadaları bünyesinde barındırır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunur.

Özellikle Batı Afrika'nın, insanoğlunun başlangıç noktası olduğu kabul edilir. Modern insana dair bundan 200,000 yıl öncesine ait bulgular Etiyopya'da bulunmuştur. Afrika, çok çeşitli iklim bölgeleri bulunan ekvatorun her iki yanında ve dünya üzerinde her iki iklim kuşağında da bulunan tek kıtadır. Afrika ülkeleri kısmen 1881-1914 yıllarındaki Afrika Talanı sırasında şekillenmiştir.

Afrika adı, Kartaca'ya ilk defa ayak basan Romalılarca "Afri" veya "Africani" denilen oymakların adından esinlenerek verilmiştir. Bu adın yerel Libya kabilelerini betimlemek için kullanıldığı düşünülse de, genellikle Fenikece'de kullanılan afar yani toz kelimesi ile bağlantılıdır. Ancak 1981 yılında yapılmış olan bir hipoteze göre bir Berberi kelimesi olan ve "deve" anlamına gelen ifriden gelir.

 

Afrika, birçok paleoantropolog tarafından Dünya üzerinde insanlarca yerleşilmiş ilk yer olarak kabul edilmiştir. 20.yy'ın ortalarındayken antropologlar, en erkeni yedi milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen birçok fosil kanıtı keşfetmişlerdi. Tüm insanlığın tarih öncesi gibi, Afrika'nın tarih öncesinde de ulus devletler mevcut değildi. Bunun yanında Khoi ve San gibi avcı ve toplayıcı grupların yerleşik hayata geçtiği görülür.

Afrika ile ilgili Cümleler

 • Afrika'da bir tane büyük nehir vardır. Onun adıda Nil dir. Diğerleri ise Afrika'nın küçük nehirleridir.
 • Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi.
 • Bir İngiliz, İskoç, İrlandalı, Galli, Gurka, Leton, Türk, Avustralyalı, Alman, Amerikalı, Mısırlı, Japon, Meksikalı, İspanyol, Rus, Leh, Litvan, Ürdünlü, Yeni Zelandalı, İsveçli, Fin, İsrailli, Rumen, Bulgar, Sırp, İsviçreli, Yunan, Singapurlu, İtalyan, Norveçli, Arjantinli, Libyalı ve Güney Afrikalı bir gece kulübüne gitmişler. Kulüp fedaisi de: ''Üzgünüm, bir Taylandlı olmadan içeri girmenize izin veremem.'' demiş.
 • Eğer Afrika kıtasına gitmiş olsaydım en güvenli ve en temiz yer neresi olurdu?
 • Afrika'da yüzyıllarca deniz kabukları bir para şekli olarak kullanılıyordu.
 • Orta Afrika Cumhuriyetine Sango dilinde "Ködörösêse tî Bêafrîka" denilmektedir.
 • O, hastaneler inşa etti ve Afrika halkının yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı oldu.
 • Dünyada şişmanlığın nadir olduğu tek bölge Afrika'da Sahra çölünün güney kısmıdır.
 • Televizyon izlediğinde ya da radyo dinlediğinde, dinlediğiniz müzik genellikle Afrika kökenlidir.
 • Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız.
 

Afrika anlamı, tanımı:

Dünya : Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Dış, çevre, ortam. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

Afrika çekirgesi : Değişik boyda ve renkte olan, genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş arazilerde rastlanan zararsız bir çekirge (Locusta migratona).

Afrika domuzu : Çift parmaklılardan, kalın derili, Afrika'da yaşayan ve yaban domuzuna benzeyen bir hayvan (Phacochoerus aethiopicus).

Afrika menekşesi : İki çeneklilerden, tüylü yapraklı, mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksıda yetiştirilen, çok yıllık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha).

Afrikalı : Afrika kökenli olan veya Afrika'da yaşayan kimse.

Afrikalılık : Afrikalı olma durumu.

Nüfus : Kişi. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon.

Yoğun : Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Şişman, iri, tombul. Koyu, kalın. Artmış, çoğalmış bir durumda olan.

Büyük : Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Önemli. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Niceliği çok olan. Büyük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Üstün niteliği olan.

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Yeni, bir başka. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

Bitişik : Yan. Yandaki ev, bina vb. Yan yana olan. Yandaki.

Kabul : Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Akseptans. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir yere alınma.

Birlik : Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Bir arada olma durumu, vahdet.

Afrika abanozu : Afrika’da yetişen ve kerestesi mat siyah renkte abanoz türü.

Afrika aslan avcısı : Rodezya ridgeback köpeği.

Afrika at hastalığı : At vebası.

Afrika ceylanı : [Bakınız: keseli antilop] (zooloji)

Afrika cırlak sıçanı : (zooloji) (Cricetomys gambianus): Kemiriciler (Rodentia) takımından sıçangiller (Muridae) familyasına giren bir memeli türü. Uzunluğu 35-40 cm. Koyu kahvekülrengi ya da kırmızı olur. Hububat depolarına zarar verir. Tropik Afrikada yaşar.

Afrika cırtlak sıçanı : Kemiriciler (Rodentia) takımının, sıçangiller (Muridae) familyasından, 35-40 cm kadar uzunlukta, Afrika'da yaşayan, hububat depolarına zarar veren bir tür.

Afrika cüce çiklit : Boyları 9 cm olabilen, oldukça uyumlu, ürkek ve korkak bir akvaryum balığı.

Afrika çizgili tekirciği : Doğal olarak Orta Afrika’daki akarsularda yaşayan, boyları 12 cm olabilen, yeşilimsi gümüş pırıltılı ve vücut boyunca boydan boya uzanan mavimsi siyah bir bant bulunan akvaryum balığı, tam çizgili barbus.

Afrika deve kuşu : Kuşlar (Aves) sınıfının, deve kuşları (Struthioniformes) takımından, Afrika steplerinde yaşayan, uçamayan ancak uzun bacaklarıyla çok hızlı koşan, en büyük yapılı tür. Deve kuşu.

Afrika devekuşu : (anlamdaş. devekuşu, Struthio camelus) Öz-devekuşları (Struthiones) takımının öz-devekuşugiller (Struthionidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 2.5 m. Yaşayan kuşların en büyüğüdür. Tüyleri süs olarak kullanılır. Arabistan ve Afrika steplerinde toplu halde yaşar.

Diğer dillerde Afrika anlamı nedir?

İngilizce'de Afrika ne demek? : n. Africa, continent south of Europe, The Dark Continent, Africa

n. Africa, continent south of Europe (Geography)

n. Africa, Dark Continent

Fransızca'da Afrika : l'Afrique [la]

Almanca'da Afrika : adj. afrikanisch

npr. Afrika

Rusça'da Afrika : adj. африканский

npr. Африка (F)