Afrika düzensiz kuyruklusu nedir, Afrika düzensiz kuyruklusu ne demek

Afrika düzensiz kuyruklusu; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Zooloji'deki anlamı:

(Anomalurus fraseri), Kemiriciler (Rodentia) takımından düzensiz-kuyruklugiller (Anomaluridae) familyasına giren bir memeli türü. Uzunluğu 30, kuyruğu 20 cm. Uçar-sincap'a benzer. Sırtı pas kırmızısıdır. Kuyruğunun alt bölgesindeki dikenli tellerle ağaca tırmanır. Batı Afrikada yaşar.

Afrika düzensiz kuyruklusu anlamı, tanımı

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri

Düze : Doz.

Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

Düzensiz : Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik. Sistemsiz.

Kuyruk : Hayvanların çoğunda, gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ. Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı. Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan kimse. Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi. Bu organa benzeyen uzantı. Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti. İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi. Başın arkasına toplanmış saç demeti.

 

Kuyruklu : Kuyruğu olan. Akrep.

Anomaluridae : [Bakınız: düzensiz kuyruklugiller]. [Bakınız: düzensiz-kuyruklugiller].

Kemiriciler : Kemirgenler.

Dikenli tel : Üzerinde yer yer diken gibi sivri çıkıntıları olan ve bir yeri korumak, geçişi güçleştirmek için kullanılan tel.

Kemirici : Kemirme özelliği olan.

Dikenli : Dikenli olan. Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer). Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren.

Familya : Aile. Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Uzunlu : Kilis ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Samsun şehrinde, Çarşamba ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Yozgat kenti, Boğazlıyan ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Kırmız : Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

 

Memeli : Memesi olan.

Kuyruğ : Kuyruk.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Tırman : 1.Tarla, bağ, bahçe sınırı. 2.Bağın meyilli kıyısı. 3.İki tarla arasındaki boş yer. Tarla sınırı.

Diğer dillerde Afrika düzensiz kuyruklusu anlamı nedir?

Fransızca'da Afrika düzensiz kuyruklusu nedir ? : anomalure