Agamofilaria nedir, Agamofilaria ne demek

Agamofilaria; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Cinsi ve türü belirlenemeyen, yalnızca immatür evrede olduğu bilinen filaroyit nematodlara verilen ad.

Agamofilaria anlamı, kısaca tanımı

Nematodlar : [Bakınız: iplik solucanları]. Yuvarlak solucanlar. [Bakınız: iplik-kurtları]

Yalnızca : Yalnız olarak. (ya'lnızca) Belli durumun, şartın veya işin dışına çıkmaksızın, yalnız, ancak, tek, sırf, salt, sadece. Tek başına.

Nematod : Yuvarlak solucanlar.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

İmmatür : Seksüel olgunluğa ulaşmamış. Cinsel olgunluğa ulaşmamış. Tam gelişmemiş.

Yalnız : Yanında başkaları bulunmayan. (ya'lnız) Yalnızca. Ama. (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak. Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

Cinsi : Cinsel.

Filar : Hafif bir terlik.

Bilin : Balçık ve elenmiş saman karıştırılarak yapılan, tahıl saklamaya yarayan kap.

Fila : Terlik.

Oldu : Evet. Başüstüne.

Bili : Bilgi.

Beli : Evet.

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

Nema : Büyüme, gelişme, çoğalma. Faiz, ürem.

 

Veri : Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bilgi, data. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

Diğer dillerde Agamik anlamı nedir?

İngilizce'de Agamik ne demek ? : agamic