Agape türkçesi Agape nedir

  • Afallamış.
  • Şaşkın.
  • Hayretten ağzı açık kalmış.
  • Sevgi.
  • Ağzı açık kalmış.
  • Muhabbet.
  • Şaşırmış.
  • Merhamet.
  • Şaşırıp kalmış.
  • Kutsal sevgi.

Agape ile ilgili cümleler

English: That child stared at me, his mouth agape.
Turkish: Şu çocuk, ağzı açık olarak, bana baktı.

Agape ingilizcede ne demek, Agape nerede nasıl kullanılır?

Aga : Fırın ve ocak olarak da kullanılan bir tür alet. Türk önde geleni. Demirden bir ısıtma ve yemek pişirme fırını markası (britanya). Önemli bir memur ya da askeri komutana verilen islami unvan. Üzerinde birden fazla fırın gözü ve ocak bulunan ingilizlere özgü bir alet. Ağa.

Agadir agreement : Agadir sözleşmesi.

Agadir incident : Agadir olayı.

Again : Tekrar. Daha. Yeniden. Bundan başka. Üstelik. Kaytadan. Yine. Bir kere daha. Ayrıca. Bir daha.

Again and again : İkide bir. Tekrar tekrar. Sık sık. Defalarca. Art arda.

Against all risks : Tüm rizikolara karşı. Bütün rizikolara karşı. Tüm risklere karşı. Bütün risklere karşı.

Against his will : İsteği dışında. Zorla. İsteklerine karşın.

Against receipt : Makbuz karşılığı. Makbuz mukabilinde. Makbuz karşılığında. Teslim alma makbuzu karşılığında. Makbuz mukabili.

Against : Aleyhinde. Ters olarak. Aykırı. Muhalif. Mukabilinde. Karşısında. -e doğru. Dayalı. Kontra. -e zıt yönde.

 

Against the current : Akıntıya karşı (su, elektrik, hava, vs.). Bireysel. Akış yukarı. Toplum kurallarına uymayan. Kabul edilir davranışın aksine.

İngilizce Agape Türkçe anlamı, Agape eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Agape ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Stunned : Afallanmış. Serseme dönmüş. Buz kesilmiş. Buz kesilen. Sersemlemiş. Sersem.

Rivetted : Perçinlerle bağlanmış. Cezbedilmiş. Perçinlenmiş. Büyülenmiş. Metal pimlerle tutturulmuş.

Chat : Hoşbeş etmek (argo terim). Kandırmaya çalışmak. Hoşbeş. Sohbet. Muhabbet etmek. Lafa tutmak. Laklak etmek. Söyleşi. Hasbıhal etmek.

Dazed : Serseme çevrilmiş. Ruhsal olarak uyuşmuş olma durumu. Sersemlemiş. Baygın. Şaşkına dönmüş. Sersem. Şok nedeniyle son derece kafası karışmış ve düşünemeyen.

Freaked : Tuhaf. Acayip. Bir şeye tiryaki gibi tutkuyla bağlı olan. Normal dışı.

Humaneness : İnsanlık. Sevecenlik. İnsancıllık. İnsaniyet. Adamlık. Şefkat.

Mercy : Mağfiret. Lütuf. Rahmet. Af. Bereket. Merhametlilik. İnsaf. Acıma. Aman.

Threw a fit : Hayrete düşmüş.

Floored : Döşeli.

Addle brained : Kafasız. Sersem.

Agape synonyms : aghast, fascinated, at an end, consternated, commiserations, riveted, mixed up, all out, all abroad, dilection, amazed, charitableness, dearness, benignities, bond, chit chat, small talk, attachment, open eyed, astonied, mercies, likings, all at sea, addle headed, beclouded, compassion, bedazzled, open, balled up, conversation, benignity, love, baffled.

 

Agape zıt anlamlı kelimeler, Agape kelime anlamı

Closed : Kapanmış. Kapalı. Bloke edilmiş. Örtük. Kapanık. Yumuk. Donmuş. Basına kapalı. Kapatılmış.

Hate : Kin beslemek. Nefret etmek. Kin duymak. İstememek. Sevmemek. Beğenmemek. Kin. Nefret. İğrenmek. Düşmanlık.

Agape ingilizce tanımı, definition of Agape

Agape kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The love feast of the primitive Christians, being a meal partaken of in connection with the communion. Gaping, as with wonder, expectation, or eager attention.