Agendum türkçesi Agendum nedir

Agendum ingilizcede ne demek, Agendum nerede nasıl kullanılır?

Agendum call card : Gündem çağrı kartı.

Agendums : Yapılacak işler taslağı. Görüşülecek konular. Program. Gündem.

Agenda : Ruzname. Toplantıda tartışılacak konular listesi. Gün tertibi. Toplantılarda görüşülecek konulara ilişkin çizelge. Yapılacak işler. Toplantı gündemi. Ajanda. Gündem. Görüşülecek işler. Muhtıra.

Agendaless : Günlük programı olmayan. Gündemsiz.

Agendas : Toplantı gündemi. Ajanda. Görüşülecek işler. Toplantıda tartışılacak konular listesi. Muhtıra. Görüşülecek konular. Gündem. Ruzname.

Agency : Organ. Tecimyerlerin çalıştıkları yerlerinin, ücret paylarının ya da genel olarak yapmış oldukları işlemlerinin tümü. Vasıta. Acente temsilciliği. Acentelik. Acente. Faaliyet. Aracılık. Tecimyerlik. Ajans.

Approved agenda : Kesin gündem.

Agency agreement : Acentelik sözleşmesi. Ajans sözleşmesi.

Agencies : Acenteler. Acenta. Aracılık. Organ. Ajans. Vasıta.

Agency contract : Acentelik sözleşmesi.

İngilizce Agendum Türkçe anlamı, Agendum eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Agendum ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Syllabus : Yıllık plan. Koyak. Ders özeti. Liste. Öğretim izlencesi. Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı. Öğretim bağdarlaması. Ders programı.

Programme : Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plan. İzlencelemek. Bir oyunu, oyunun yazarını, oyuncuları ve tasarımcıları seyirciye tanıtmada kullanılmak üzere basılan izlence. Bir iş, süreç, gidiş ya da uygulamayı düzenleyen tasarımlı çerçeve. Düzen. Programlamak. Yazılım. Planlamak. Bir tiyatronun oynadığı oyunları, rol dağılımını, yazarları ve başka bilgileri veren, bazen tiyatro üzerine çeşitli yazıları kapsayan gösteri dergisi. Josparlamak.

Listing : Ambalaj listesi. Liste. Dizelgeleme. Listeleme. Fiyat koyma. Maddeleme. Kote etme. Kaydetme. Bir rastlantılı örneklemede evren birimlerini tüketici olarak sayma ya da bir sayı vererek sıralama. dizem [ing . array] verileri tek tek gözlemler biçiminde sıralayan ya da gözlemlerin sıklığını dile getirmeyen dizi. bk. sıklık dağıhmı. Kayıt.

Card : Çizin. Tebrik kartı. Oyun kağıdı. Kartvizit. Tarak (dokuma). Fişlemek. Kartlara yapıştırmak. Gözlem ya da verileri alansal ve yersel dağılımıyla gösteren çizim. Ziyaret kartı.

Format : Format atmak. Düzenlemek. Boyut. Biçim. Genel düzen. Şekil. Bağdarlama. Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. bilgisayar belleğinde ya da izlencede, giriş-çıkış tutanaklarında ya da veri iletişimde bilgilerin gösteriliş düzenini belirleyen yapı. Film üzerindeki resmin, çerçeveyle sınırlanan boyu. Kitap boyu.

 

Order book : Sipariş defteri.

Spotlight : Projektör. Far. Yaygınlık. Spot lambası. İlgi. Halkın ilgisi. Montaj kiti spot lambası. Çok güçlü ışık veren ve araçlarda ek olarak kullanılan ışıtaç. Işıldak.

Journal : Şaft yatağı. Mecmua. Günlük yazılık. Günlük. Muhtıra. Günlük defter. Seyir defteri. Jurnal. Bülten.

Docket : Etiketlemek. İş listesi. Özet olarak deftere geçirmek. Fiş. Özetlemek. Yaftalamak. Gümrük makbuzu. Etiket. Makbuz.

Agendum synonyms : agenda item, agendums, lineup, order of business, software, schedule, order of the day, docketing, softwares, cards, agenda, list, docketed, dockets, diary, routine, agendas, routines, lineups, sked, program.

Agendum ingilizce tanımı, definition of Agendum

Agendum kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In the pl., a memorandum book. Something to be done.