Aharlı kağıt nedir, Aharlı kağıt ne demek

Aharlı kağıt; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Eski hattatların kullandıkları renkli ve cilalı bir kâğıt türü. (Silinebilmesi nedeniyle genel olarak çalışma (meşk) için kullanılırdı.) a. bk. ahar meşk kâğıdı.

Aharlı kağıt tanımı, anlamı

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak

Ahar : Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış olan özel bir karışım.

Aharlı : Üzerine ahar sürülmüş olan.

Çifte aharlı kağıt : Önce nişasta, sonra yumurta akıyle iki yüzü de aharlanmış kâğıt.

Silinebilme : Silinebilmek işi.

Çalışma : Çalışmak işi, emek, say. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.

 

Hattat : Çok güzel el yazısı yazan sanatçı.

Renkli : Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film. Neşeli, canlı, ilgi çekici. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse).

Cilalı : Cilası olan, cila sürülmüş, cila ile parlatılmış, mücella.

Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet. Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep.

Hatta : Bile, hem de. (ha'tta:) Üstelik, ayrıca.

Çalış : Çalma işi.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Sili : Kilim, yünden dokunmuş yaygı. Arı, temiz. İffetli.

Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Çalı : Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bitki. Olmamış meyve. Bir an, bir ara. Delikli taş. Bahçe. Keçileri kovalama ünlemi. Toprak üstü gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve odunlaşmanın olduğu, boyları 1-3 m kadar olan, çok yıllık bitkiler. Kimileri bir ağaççık kadar iri olurlarsa da, genellikle bodur, gövdesiz, ancak odunsu, kimi kez dikenli, iklim ve toprak koşullarına göre bir çok türleri olan bitki takımı, bk. çalılık. Saban demirini ökçeye tutturan ağaç. (Taşpınar Aksaray Niğde). Bursa ili, Çalı nahiyesine bağlı bir bölge.

 

Nede : Nerede. Nerede?.

Meşk : Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği. Yazı ya da müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılmış olan çalışma, el alıştırması. Yazı veya müzik dersi.

Gene : Yine.

Diğer dillerde Ağırlıklı ortalama anlamı nedir?

İngilizce'de Ağırlıklı ortalama ne demek ? : weighted mean, weighted average