Ahit nedir, Ahit ne demek

Ahit; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
  • Devir, zaman.
  • Antlaşma.

"Ahit" ile ilgili cümleler

  • "Ahdim olsun, bu işi yapacağım."

Ahit anlamı, tanımı:

Ahde vefa : Devletlerin, katıldıkları uluslararası antlaşmalara devletler hukukuna göre uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kural.

Ahde vefa etmek : Sözünde durmak.

Ahitname : Antlaşma belgesi.

Ahdetmek : Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz vermek.

Ahd i atik : Tevrat.

Ahd i cedit : İncil.

Ahitleşme : Antlaşma.

Ahitleşmek : Antlaşmak.

Antlaşma : İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt. Bu durumu belirten belge.

Devir : Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Dönme, dönüş. Dolaşma. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Aktarılma.

Zaman : Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Çağ, mevsim. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Dönem, devir. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.

 

Ahitmak : Akıtmak

Ahit ile ilgili Cümleler

  • Hiç Yeni Ahit'i okudun mu?
  • Hiç Eski Ahit'i okudun mu?

Diğer dillerde Ahit anlamı nedir?

İngilizce'de Ahit ne demek? : n. testament

Almanca'da Ahit : Testament