Ahlaki nedir, Ahlaki ne demek

Ahlaki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Ahlaka uygun, ahlakla ilgili, aktöresel, sağtöresel

"Ahlaki" ile ilgili cümleler

  • "Bütün vaktim babamın verdiği ahlaki kitapları okumakla geçer." - Ö. Seyfettin

Ahlaki tanımı, anlamı:

Ahlaki vazife : Kanunun zorlaması olmaksızın, doğru bilindiği için yapılması gereken işler.

Ahlak : Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

Ahlakiyat : Töre bilimi.

Uygun : Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Aktöresel : Ahlaki.

Sağtöresel : Ahlaki.

Ahlaki çöküntü : Herhangi bir sözleşme dolayısıyla yükümlü tarafın yapması gerekeni yapmaması veya yapmaması gerekeni yapmasının yol açabileceği risk.

Ahlaki erdemler : Pratik aklın ürünü olan, ruhun arzu ve istekleriyle belirlenen akıl dışı parçasını veya ruhun hayvansal düzeyini kontrol altına almayı veya ona yol göstermeyi amaçlayan erdemler, ödamonik erdemler.

Ahlaki eylem : Ahlak açısından değerlendirilebilen, ahlaki bir değere uygun düşen veya ahlaki bir amacı gerçekleştirmeye yönelik, niyetlilik karakteri taşıyan, belli bir amaca yönelmiş olan eylem.

 

Ahlaki ikna : Belirli bir para politikası izlenmesinin olanaksız olduğu durumda, sorunu aşmaya yönelik davranmaları konusunda Merkez Bankasının ticari bankaları ikna etmesi.

Ahlakilik : Törellik.

Diğer dillerde Ahlaki anlamı nedir?

İngilizce'de Ahlaki ne demek? : adj. ethic, moral, pertaining to values and principles

adj. moral, ethic, ethical

Fransızca'da Ahlaki : éthique, moral/e

Almanca'da Ahlaki : adj. gesittet, moralisch

Rusça'da Ahlaki : adj. нравственный, моральный, этический, этичный