Ahmethacılar nedir, Ahmethacılar ne demek

Ahmethacılar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Kocaeli kenti, Kaymaz bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Ahmethacılar anlamı, tanımı

Ahmet : [Bakınız: ehmet]. Övülmeye layık, övülmüş

Ahmethacı : Sivas şehrinde, Zara ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Kocaeli : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Kaymaz : Dağ eteği. Güney doğudan esen bir rüzgâr. Yılmayan, azimli, cesur. Çankırı ili, Yapraklı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çorum ili, Boğazkale ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Eskişehir kenti, Kaymaz bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kocaeli kenti, Kaymaz nahiyesine bağlı bir bölge.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi.

Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

 

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Koca : Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. Büyük, ulu. Büyük, geniş. Kocaman, iri. Yüksek. Yaşlı, ihtiyar, pir.

Buca : İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

Kent : Şehir. Site.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Ahlaki ikna anlamı nedir?

İngilizce'de Ahlaki ikna ne demek ? : moral suasion