Ahval nedir, Ahval ne demek

Ahval; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Durumlar, hâller, vaziyetler.
  • Olaylar
  • Davranışlar.

"Ahval" ile ilgili cümle

  • "Agâh Bey dünya ahvalinden habersiz." - R. H. Karay
  • "Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır." - Atatürk

Yerel Türkçe anlamı:

Ahval, hâller, durumlar

Ahval anlamı, kısaca tanımı:

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Vaziyet : El koyma. Durum, tavır, hâl. Konum.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Ahval-i şahsiyye : kişisel durumlar, kişi durumları. ~ sicilli: kişiler kütüğü, kişisel durumlar kütüğü, kişi durumları kütüğü