Akçıl nedir, Akçıl ne demek

Akçıl; Dil bilgi bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Rengi atmış, ağarmış
  • İçinde ak renk bulunan.

"Akçıl" ile ilgili cümleler

  • "Buruşuk, akçıl donlu bir bedevi." - R. H. Karay
  • "İçlerinden birisi akçıl kirpiklerini kırpıştırdı, bir ölüm boyasıyla boyanmışa benzeyen dudaklarını kıpırdattı." - N. Hikmet

Yerel Türkçe anlamı:

Beyaza yakın, beyazı çok, rengini atmış, solmuş (kumaş v.s. hakkında).

Diğer sözlük anlamları:

Beyazımtırak.

Akçıl isminin anlamı, Akçıl ne demek:

Erkek ismi olarak; Beyazımsı. Rengini atmış, ağarmış, soluk, solgun. Kız ismi olarak; Beyazımsı. Rengini atmış, ağarmış, soluk, solgun.

Fransızca'da Akçıl ne demek?:

aegis

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Ardahan şehrinde, Kurtkale bucağına bağlı bir yer.

Akçıl hakkında bilgiler

Akçıl, Ardahan ilinin Çıldır ilçesine bağlı bir köydür.

Akçil köyünün eski ismi "Colit"dir. Bu adın nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Düğünlerde "şah" denen tahtadan yapılmış bir çeşit tepsi, üstü şekerler, fıstıklarla süslenir, gelin evine götürülür. Bu düzeneğe "şah bezemesi" denir.

Ardahan iline 87, Çıldır ilçesine 45 km. uzaklıktadır.

Akçıl anlamı, tanımı:

 

Akçıllanma : Akçıllanmak durumu.

Akçıllanmak : Akçıl duruma gelmek, rengi atmak veya atmış gibi olmak.

Akçıllaşma : Akçıllaşmak durumu.

Akçıllaşmak : Akçıl duruma gelmiş olmak.

Akçıllık : Akçıl olma durumu.

Renk : Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Nitelik. Çeşitlilik.

Ardahan : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Çıldır : Ardahan iline bağlı ilçelerden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Geçmiş : Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Arkada kalan hayat. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş.

Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Düğün : Bir olayı kutlamak için yapılmış olan büyük eğlence veya tören. Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılmış olan tören, eğlence, cemiyet.

 

İçinde : Süresince, zarfında. ... ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Ak : Temiz. Sıkıntısız, rahat. Bu renkte olan. Dürüst. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. Beyaz leke.

Diğer dillerde Akçıl anlamı nedir?

İngilizce'de Akçıl ne demek? : adj. albescent, whitish, somewhat white in color

Rusça'da Akçıl : adj. выцветший, полинявший, беловатый, белесый