Akçıllanma nedir, Akçıllanma ne demek

  • Akçıllanmak durumu

Akçıllanma kısaca anlamı, tanımı:

Akçıl : İçinde ak renk bulunan. Rengi atmış, ağarmış.

Akçıllanmak : Akçıl duruma gelmek, rengi atmak veya atmış gibi olmak.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.